Skip to main content

Pressinbjudan tisd 4 december, kl 17 till bokrelease av Modets bildvärldar på Röhsska museet

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2012 11:43 CET

Modets bildvärldar
- studier med utgångspunkt i Röhsska museets modesamling

Röhsskas nya publikation Modets bildvärldar är ett forskningsprojekt där forskare från olika discipliner undersökt museets modesamling.

Mode är en väsentlig del i vår visuella kultur, ett nytt forskningsfält och ett nytt bevakningsområde i museisammanhang. Sedan 1996 samlar Röhsska modeföremål och sedan 2007 har museet intensifierat arbetet med att samla och visa mode. Mot bakgrund av modesamlingens stora och snabba tillväxt är behovet av forskning mycket angeläget.

Röhsska museets ambition är att verka i nuet och att skapa en aktuell modesamling med haute couture, gatumode, prêt-à-porter och konstnärliga installationer som inte är bärbara.

Boken belyser delar av Röhsskas modesamling utifrån en rad skilda perspektiv med fokus på det konst- och bildvetenskapliga. Genom detta perspektiv lyfts visualiteten fram i modets bildkulturer. Boken behandlar såväl modebilder från skilda epoker, som mode som bild. Från det ickebärbara till gatans bärbara mode, men också det plagg som endast bärs vid ett tillfälle, brudklänningen.

En särskild presentation ges över en av Göteborgs mest välkända modeskapare – Rohdi Heintz.

Boken innehåller en studie över hur Röhsska museet profilerat sig som modemuseum.

De sex forskare som medverkar i boken är fil dr Per Dahlström, intendent vid Göteborgs konstmuseum, tidigare intendent vid Röhsska museet. Karin M Ekström, professor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, Högskolan i Borås. Professor emeritus Lena Johannesson, fil dr Viveka Kjellmer, universitetslektor i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet. Fil dr Eva Knuts, etnolog samt fil dr Bia Mankell, docent i konst- och bildvetenskap och universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Projektet har finansierats med stöd av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse, samt Estrid Ericssons Stiftelse och Karin & Sten Forselius donation.

Media inbjuds att närvara vid bokreleasen tisdagen den 4 december kl 17–18.30.
Bokens redaktörer Bia Mankell och Per Dahlström finns på plats, och berättar om tankarna bakom och arbetet med projektet.

Kontakt för bokprojektet: Josefin Kilner tel 031-368 31 63, josefin.kilner@kultur.goteborg.se

Mediaansvarig: Birgitta Wåhlander mobil +46 31 368 31 53, birgitta.wahlander@kultur.goteborg.se

RÖHSSKA MUSEET

Vasagatan 37, 400 15 Göteborg, Sweden

Bifogade filer

Word-dokument