Skip to main content

Utställningen Nytt i samlingarna

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2013 12:45 CEST

NYTT I SAMLINGARNA

Under tre intensiva veckor ställs ett urval av de senaste fem årens nyförvärv till museisamlingen ut. Syftet är att spegla bredden av föremål som samlats in, samt att visa föremål som hittills aldrig varit utställda.

Textilier av en göteborgsprofil som Maud Fredin-Fredholm, lampor av Tom Dixon och Mikko Pakkanen, proggaffischer från 1970-talet, ett halsband gjort av sladdar, en keramikkanna av Pablo Picasso - bredden bland Röhsska museets nyförvärv är stor.

Museet förvärvar löpande föremål inom en rad områden, som möbeldesign, keramik, textil, glas, smyckekonst, mode och grafisk design. Utställningen visar ett tvärsnitt av de hundratals objekt som under de senaste åren har införlivats med samlingarna genom inköp eller donationer. Många av dem visas nu för första gången.

Varje år samlar Röhsska in mellan 100 och 200 föremål. Insamlingsarbetet är en viktig del av museets arbete för att bevara kunskap kring design, konsthantverk och mode och att skapa en berättelse om vår gemensamma designhistoria. Majoriteten av museets föremålssamling förvaras i magasin och plockas fram vid tillfälliga utställningar, medan en mindre del av samlingen visas i museets permanenta utställningar.

Museet arbetar aktivt med att såväl komplettera de historiska samlingarna som att samla samtida uttryck inom konsthantverk- och designområdet. I utställningen vill museet berätta om det insamlingsarbete som bedrivs samt visa upp vilka fantastiska tillskott som har kommit till museisamlingen under de senaste åren.

Museet disponerar i dag ett flertal fonder, som förvaltas i stiftelseform för att utöka samlingen. Museet får varje år också en stor mängd donationer från allmänheten, Röhsska Konstslöjdmuseets Vänner samt tillverkare och producenter.

I Röhsska museets uppdrag ingår ett ansvar för att bevaka och samla in design- och konsthantverksföremål och bevara dem för eftervärlden. Museets samling består huvudsakligen av svenska föremål, men också betydande internationella föremål införlivas i samlingarna. Inom flera materialkategorier arbetar museet också aktivt för att komplettera existerande samlingar men museet har också som ambition att samla på nya uttryck och material.

Museet har samlingar som omfattar ca 50 000 föremål, varav ca 35 000 är katalogiserade. Huvuddelen utgörs av äldre svenskt och europeiskt konsthantverk, men också grekiska och romerska antikviteter samt material från Japan och Kina finns representerade i samlingen. Sedan 1906 har Röhsska samlat in föremål och under de gångna åren har museets insamlingspolicy och strategi för förvärv förändrats i takt med personalens kompetens och intressen men också i takt med vad som hänt inom design- och konsthantverksfältet. Insamlingen speglar också ofta den utställningsverksamhet som bedrivits på museet, eftersom det är mycket vanligt att museet förvärvar föremål från de aktuella utställningarna. 

De senaste åren har museet förtydligat insamlingspolicyn och idag är museet noga med att arbeta efter de höga krav på insamlings- och bevarandearbete som fastställts av ICOM, the International Council of Museums. Röhsska museets ambition är att lämna en omfattande design- och konsthantverkssamling, innehållande betydande föremål som speglar den tid vi lever i, i så gott som oförändrat skick till kommande generationer.

Utställningen pågår 17 september –  6 oktober 2013.

Pressvisning tisdagen den 17 september kl 11.

Vernissage tisdagen den 17 september kl 17.30. Museichef Tom Hedqvist hälsar välkommen och P-O Landgren, industridesigner MSD, professor emeritus, inviger utställningen.

Kontakta gärna mediaansvarig Birgitta Wåhlander på tel 031-368 31 53, alt birgitta.wahlander@kultur.goteborg.se för att komma i kontakt med projektansvarig intendent Josefin Kilner.

RÖHSSKA MUSEET

Vasagatan 37, 400 15 Göteborg, Sweden

Bifogade filer

Word-dokument