Skip to main content

Utgivning av publikation - boken ”Japanska träsnitt ur Röhsska museets samlingar”.

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2012 13:00 CET

UTGIVNING AV PUBLIKATION

Tisdag den 27 november klockan 19 släpps boken ”Japanska träsnitt ur Röhsska museets samlingar”

Röhsska museets konservator Kerstin Lekholm har under det senaste året arbetat med en publikation som behandlar museets samling av japanska träsnitt. I anslutning till det har en genomgripande dokumentation och granskning av samlingen gjorts. Det är en stor dag för Röhsska då museet nu kan presentera en genomarbetad och vackert illustrerad bok i ämnet!

Samlingen består av drygt 350 träsnitt och i samband med bokutgivningen öppnar en mindre utställning med några av höjdpunkterna ur museets träsnittssamling.

Tyngdpunkten i samlingen ligger på tryck från första delen av 1800-talet, då konstnärer som Hiroshige och Hokusai var verksamma med sina dramatiska landskapsbilder. Det japanska träsnittet kom att bli en stor inspirationskälla för västerländska konstnärer under slutet av 1800-talet och museets samling vittnar om det stora intresset. Den avancerade trycktekniken visas i en film från Adachi Hanga i Tokyo, som är en av de ateljéer där man fortfarande trycker träsnitt på traditionellt sätt.

Projektledare för utställningen är Kerstin Lekholm som ansvarar för urval och gestaltning, samt författandet av utställningstexter.

Utställningen ”Japanska träsnitt ur Röhsska museets samlingar” pågår till den 28 februari 2013.

Utställningen invigs av professor Noriko Thunman, docent japansk litteratur vid Göteborgs universitet.

Museet planerar dessutom att skapa ett pedagogiskt program kring utställningen som vänder sig både till Göteborgs skolelever och studenterna på Högskolan för Design och Konsthantverk, men också till en intresserad allmänhet.

Konservator Kerstin Lekholm inleder kvällen med en föreläsning klockan 18. Hon kommer att berätta om samlingens tillkomst, om konstnärer som finns representerade i samlingen, om bildmotiv och den avancerade trycktekniken vid framställningen av ett träsnitt, illustrerat med bilder från hennes studiebesök i Japan.

Bokutgivningen har möjliggjorts genom bidrag från Sasakawa fonden, Estrid Ericssons stiftelse, Syskonen Bothéns stiftelse, Torsten Söderbergs stiftelse samt Ragnar Söderbergs stiftelse.

Media hälsas välkomna till föreläsningen, bokutgivningen med mingel och invigningen.

Kontakta gärna medieansvarig Birgitta Wåhlander för mer information och för att komma i kontakt med bokens författare, konservator Kerstin Lekholm.

Tel 031-368 31 53 eller via birgitta.wahlander@kultur.goteborg.se

Röhsska museet arrangerar årligen ett tjugotal utställningar, men alltför sällan större utställningar med föremål ur museets egna samlingar. Museets mål är att bättre utnyttja den rikedom som ryms i museets samlingar.

Mediaansvarig: Birgitta Wåhlander mobil +46 31 368 31 53, birgitta.wahlander@kultur.goteborg.se

RÖHSSKA MUSEET

Vasagatan 37, 400 15 Göteborg, Sweden

Bifogade filer

Word-dokument