Skip to main content

Högsta domstolen fastställer att produktansvarslagen kan tillämpas i PFAS-ärende

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 15:14 CEST

2018-06-14. Högsta domstolen har idag meddelat sitt utslag i en process som handlar om vilken lagstiftning som ska användas då skadeståndskrav prövas mellan Ronneby Miljö & Teknik AB (Miljöteknik) och PFAS-föreningen med anledning av att en av de kommunala vattentäkterna förorenats med PFAS.

HD har tagit ställning för att målet ska prövas enligt produktansvarslagen (PAL) när målet så småningom prövas i tingsrätten.

– Från Miljötekniks sida tycker vi naturligtvis att det är djupt beklagligt att vi levererat vatten som var förorenat med PFAS. Nu avvaktar vi att ärendet åter tas upp i tingsrätten, där skadeståndskraven kommer att hanteras, säger Peter Berglin, VD på Miljöteknik.

Här är en sammanfattning av Högsta Domstolens avgörande:

Ett kommunalt bolags leverans av dricksvatten omfattas av produktansvarslagen

Dricksvatten som levererats av ett kommunalt bolag innehöll s.k. PFAS-ämnen. Ett antal personer har stämt bolaget och yrkat ersättning för personskada. Högsta domstolen har kommit fram till att de kan få en prövning enligt produktansvarslagen som har ett strikt skadeståndsansvar.

Dricksvatten levereras huvudsakligen genom va-anläggningar som kommunen äger eller har ett rättsligt inflytande över.

I tingsrätten var parterna oense i frågan om skadeståndsbestämmelserna i lagen om allmänna vattentjänster är ensamt tillämpliga vid brister i dricksvatten eller om även produktansvarslagen kan åberopas. Tingsrätten hänsköt denna fråga till Högsta domstolen.

Högsta domstolen har kommit fram till att det kommunala bolagets leverans av vatten enligt lagen om allmänna vattentjänster även omfattas av skadeståndsbestämmelserna i produktansvarslagen.

Det innebär att tingsrätten nu ska pröva målet i sak och därmed frågan om det kommunala bolaget är skadeståndsansvarigt enligt produktansvarslagen.

Källa: Högsta Domstolen

Mer information finns i tillhörande länkar


Kontakt
Johan Sandberg
Kommunikationschef

E-post: johan.sandberg@ronneby.se
Telefon: 0457-61 88 10

Magnus Widén
Kommundirektör

E-post: magnus.widen@ronneby.se
Telefon: 0457-61 81 13

Peter Berglin
VD Ronneby Miljö & Teknik AB

E-post: peter.berglin@miljoteknik.ronneby.se
Telefon: 0457-61 81 67

Ronneby kommun har cirka 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy