Skip to main content

Pressinbjudan - Kostnadssänkningar på cirka 15 miljoner kronor för äldreförvaltningen under 2019

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2019 15:25 CET

Äldreförvaltningen presenterar ett förslag som innebär kostnadssänkningar med cirka 15 miljoner kronor under 2019. Förslaget om kostnadssänkningar är en effekt av att äldrenämnden får minskad budgetram för 2019 jämfört med 2018, och att nämnden tappar riktat statsbidrag för bemanning.  

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 om budget 2019. Äldrenämnden får under 2019 sänkt budgetram på 12 miljoner kronor. Alla nämnder fick dessutom en generell besparing, vilket för äldrenämndens del innebär en besparing på 1,6 miljoner kronor. Utöver det tappar äldrenämnden cirka 7,2 miljoner kronor i riktade statsbidrag som använts till ökad bemanning.

Äldreförvaltningen presenterar nu ett antal förslag på kostnadssänkningar som äldrenämnden ska ta ställning till vid sitt sammanträde på onsdag den 20 februari.  

Förslaget innebär i huvudsak:

  • minskade budgetreserver för ökad efterfrågan av vård och omsorg
  • lägre prognoser för antalet beviljade hemtjänsttimmar
  • något lägre personalbemanning vid vård- och omsorgsboende gällande omvårdnadsplatser
  • reducering av antalet korttidsplatser
  • borttagning av lunchservering vid dagcentraler
  • reducerad dagverksamhet
  • återgång till tidigare insatstid för matleverans utanför centralorten.


Satsningar via omdisponering av budget

Äldreförvaltningen gör också satsningar, bland annat lägger man 1,4 miljoner kronor på att utöka verksamheten. det sker genom effektivisering av verksamheten och omdisponering inom budgetram. I förslaget ligger också ökade hyresintäkter från vård- och omsorgsboende på cirka 422 000 kronor.

- Vi ser till att frigöra utrymme så att vi kan behålla personaltätheten i vård- och omsorgsboende trots att vi förlorar statligt riktade medel för detta. Vi satsar 600 000 kronor på digitalt utvecklingsarbete och ökar upp med 0,5 tjänst så vi får en 1,0 tjänst systemförvaltare för teknikstöd. Vi gör omdisponeringar i budgeten för att kunna bibehålla utökningen av en nattjänst på Olsgården, säger Catherine Persson, chef för äldreförvaltningen.

- Vi prioriterar att ha kvar en fysioterapeut på 1,0 tjänst, som tidigare var finansierad med stimulansmedel. Det finansieras bland annat genom minskad efterfrågan på hemtjänst. Vi prioriterar också att ha kvar en aktivitetssamordnare som arbetar med aktiviteter för kommunens äldre, fortsätter Catherine Persson.

Media är välkomna på en pressträff torsdagen den 21 februari, då mer information kommer att ges. Närvarar vid pressträffen gör Catherine Persson, chef, äldreförvaltningen Ronneby kommun och Anders Lund, ordförande äldrenämnden, Ronneby kommun.


Plats: Backarydssalen, Ronneby stadshus

Datum: Torsdagen den 21 februari 2019

Tid: Kl. 10.00


Kontakt: Catherine Persson

chef, äldreförvaltningen, Ronneby kommun

Tel.nr: 0457618322, 0733-170319

E-post: catherine.persson@ronneby.se


Ronneby kommun har cirka 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.