Ronneby kommun häver avtal med leverantör

Pressmeddelande -

Ronneby kommun häver avtal med leverantör

Äldreförvaltningen i Ronneby kommun hävde igår, tisdag den 12 juni, avtalet avseende digitala trygghetslarm i särskilt boende med larmföretaget Tunstall AB. Anledning är funktionsbrister i larmsystemet för cirka 230 vårdtagare vid vård- och omsorgsboendena Vidablick, Lindebo och Olsgården.

   ”Vi måste kunna lita på larmsystemet och tyvärr går det inte att säkert säga att det digitala larmsystemet är fullt fungerande. Ronneby kommun häver därför larmavtalet i särskilt boende. Vi tar ansvar för våra brukare och våra medarbetare och har påbörjat ny upphandling av larmsystem”
- Catherine Persson, förvaltningschef äldreförvaltningen.

De digitala trygghetslarmen används på de kommunala boendena Vidablick, Lindebo och Olsgården av cirka 230 vårdtagare för att personen själv ska kunna larma och be om hjälp. Larmsignalen ska gå till personalen på plats.

   ”Vi har under en längre tid fört dialog med leverantören för att lösa problemen. Trots upprepade felanmälningar och täta leverantörskontakter från kommunens sida har företagets åtgärder inte löst problem fullt ut. T ex går inte alltid alla larm fram. Vidare fungerar inte alltid rörelselarm och s.k. smitlarm. Det nuvarande larmföretaget ska enligt avtal fortsätta leverera larmtjänsten tills ny leverantör är på plats. Ny upphandling pågår och nytt larmsystem beräknas vara på plats inom ca en månad.”
- Magnus Widén, kommundirektör.

   ”Äldreförvaltningen har vidtagit flera åtgärder för att öka säkerhet och trygghet för brukarna. De viktigaste åtgärderna är tätare tillsyn av brukare och upprepade både manuella och digitala kontroller av larmen”
- Catherine Persson, förvaltningschef äldreförvaltningen.

Trygghetslarmen som används i hemmet är inte berörda av felen.
De analoga larmen som används vid Backens, Ågårdsbo och Ålycke vård- och omsorgsboende fungerar väl och påverkas inte av avtalsuppsägningen.

Kontakt

Catherine Persson
Förvaltningschef äldreförvaltningen 
Tel. 0457-61 83 22
E-post: catherine.persson@ronneby.se

Magnus Widén
Kommundirektör
0457-61 81 13
E-post:magnus.widen@ronneby.se

Ämnen

Regioner


Ronneby kommun har cirka 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Presskontakt

Torbjörn Lind

Presskontakt Näringslivs- och kommunikationschef 0457-61 82 64