Skip to main content

Ronneby kommun i topp i ranking av miljöbästa kommun

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2019 16:29 CEST

Aktuell hållbarhet genomför årligen en ranking av Sveriges miljöbästa kommuner. Syftet med rankingen är att mäta kommunernas ambition och aktivitet inom miljöområdet. Ronneby kommun placerar sig minst på plats 20 i kategorin mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner. Den exakta placeringen kommer att presenteras på konferensen Hållbar kommun den 24 april. Ronneby kommun kommer då att representeras av miljöutvecklare Sofie Samuelsson och ordförande i miljö- och energirådet Kenneth Michaelsson.

Ronneby kommun har kommit långt i sitt arbete inom många av de områden som undersöks i årets ranking och i år framförallt inom strategiskt miljöarbete, cirkulärt byggande, upphandling och klimat.

Ronneby kommun har som ambition att bli Sveriges första hållbara kommun. För att sträva mot detta har vi integrerat Agenda 2030, som är FN:s globala hållbarhetsmål, i kommunens strategiska målområden i budgeten.

I Ronneby kommun har vi bestämt oss för att skapa ett hållbart samhälle där resurser används och återanvänds i effektiva former och där vi ger stöd för biologisk och kulturell mångfald och skapar giftfria miljöer. Stöd i det arbetet hämtas från principerna bakom Cradle to Cradle® (vagga till vagga). Vi utgår från vårt generella kvalitetsprogram för hållbar byggnation. Kvalitetsprogrammet anger ställningstaganden inom ett antal utvalda fokusområde (energi, vatten, byggmaterial och inomhusmiljö, biologisk mångfald i utemiljö och social hållbarhet).

Ronneby kommun köper in stora mängder av varor och tjänster. För att uppnå en hållbar konsumtion ställer kommunen systematiskt sociala och miljömässiga krav vid all vår upphandling. Vi ser upphandling som ett strategiskt verktyg för att uppnå kommunens övergripande mål.

Ronneby kommun har väldigt ambitiösa klimatmål inom transportsektorn om att kommunen som organisation ska vara fossilbränslefri år 2025 och den geografiska kommunen år 2030. Vi satsar mycket för att ställa om transporterna och byter ständigt ut våra egna fordon till fossilfria alternativ. För att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att minska sina utsläpp från transporter så utvecklar vi våra gång- och cykelvägar, utvecklar kollektivtrafiken, har satt upp laddstolpar, har en semiöppen fossilfri bilpool och skapat underlag för en biogasmack.

För mer information:

https://www.aktuellhallbarhet.se/kommunerna-som-toppar-arets-miljorankning/

Kontaktpersoner:

Sofie Samuelsson, Miljöutvecklare
Telefon: 0457-618337
E-post: sofie.samuelsson@ronneby.se

Kenneth Michaelsson, ordförande i miljö- och energirådet
Telefon: 070-9651064
E-post: kenneth.michaelsson@ronneby.se

Ronneby kommun har cirka 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.