Skip to main content

Ronneby kommun utreder dagcentraler och säger upp avtal

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2019 14:53 CEST

Ronneby kommun har beslutat att utreda verksamheten vid dagcentralerna för äldre.

Vidare har äldrenämnden beslutat att säga upp avtalet med den ekonomiska föreningen som driver Träffpunkten för äldre i Vidablick vård- och omsorgsboende.

Avtalet mellan parterna, kommunen och Träffpunkten, löper ett år i taget och vid uppsägning ska det göras sex månader innan kalenderårets slut. Kommunens avtal med Träffpunkten upphör den 31 december 2019 och verksamheten vid Träffpunkten fortsätter fram till dess.

Tillskott av fler mötesplatser
Ronneby kommun har de senaste åren fått tillskott av fler mötesplatser med olika aktiviteter för äldre genom tillkomsten av gemensamhetslokaler i anslutning till etablering av trygghetsboende. Äldre, som är den primära målgruppen för de olika mötesplatserna, har över tid ändrat beteendemönster vilket för verksamheterna tillsammans betyder förhållandevis låga besökssiffror.

Utbud av aktiviteter, öppettider och tillgänglighet till verksamhet vid dagcentral ser olika ut för kommunens äldre beroende på var man bor, dels mellan olika boendeformer, dels inom samma boendeformer.


Översyn av dagcentralernas verksamhet
Kommunen har beslutat att göra en översyn av de olika dagcentralernas verksamhet för att kunna erbjuda kommunens äldre verksamhet utifrån de förändrade förutsättningarna.

Det betyder att senare under hösten 2019 kommer det förslag och information om verksamhet vid kommunens olika dagcentraler och då också vilken verksamhet som de äldre som nu besöker Träffpunkten istället ska erbjudas.

”Vi behöver se över hur vi bäst kan erbjuda kommunens äldre olika aktiviteter utifrån de förändrade förutsättningarna”, säger Catherine Persson, förvaltningschef vid äldreförvaltningen i Ronneby.

”Utbudet vad gäller aktiviteter för äldre ser idag olika ut beroende på var man bor och vi vill därför utreda för att kunna få förslag på hur vi kan erbjuda mer jämlika förutsättningar”, säger Anders Lund, ordförande i äldrenämnden i Ronneby.


Kontaktuppgifter:

Catherine Persson, förvaltningschef äldreförvaltningen i Ronneby kommun

Tel: 0457 – 63 81 22

Anders Lund, ordförande i äldrenämnden i Ronneby kommun

Tel: 073-500 32 81

Ronneby kommun har cirka 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.