Skip to main content

Rototestutrustning i unikt forskningsprojekt

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 12:05 CET

Vetenskapsredaktionen på Sveriges Radio P1 har under veckan rapporterat om ett unikt forskningsprojekt där man är först i världen med att koppla ihop två fordonssimulatorer. En av simulatorerna har levererats av teknikföretaget Rototest.

En simulator används för att återskapa en verklighet i en kontrollerad miljö. Detta för att verkligheten inte alltid erbjuder de bästa förutsättningarna för forskning, utbildning eller provning. Det finns många typer av simulatorer, allt från kärnkraftsimulatorer till flygsimulatorer. Simulatorer används i allt högre utsträckning inom många områden mycket tack vare den effektivisering som uppnås när specifika förhållanden kan simuleras, istället för att invänta att dessa uppstår i verkligheten. För att nå goda resultat med en simulator krävs att den beskriver verkligheten så nära som möjligt. Detta har man kommit långt med i Linköping där körning med personbil simuleras.

Under veckan har Sveriges Radio P1 rapporterat om ett unikt forskningsprojekt som drivs av Linköpings universitet och Statens Väg- och Trafikforskningsinstitut, VTI. Projektet handlar om att simultant köra två typer av fordonssimulatorer och på så sätt skapa en helt unik miljö för forskning av samverkanseffekter mellan förare och fordon.

Simulatorn hos VTI, Sim III som den kallas, möjliggör studier av förares reaktioner på olika situationer i trafiken. Istället för vindruta på fordonet har föraren i simulatorn bildskärmar. Skärmarna visar upp en virtuell värld där föraren kan utsättas för olika typer av trafiksituationer. Genom att simulatorn är monterad på en släde som kan röra sig har den möjlighet att skapa realistiska körupplevelser för föraren.

Institutionen för systemteknik på Linköpings universitet invigde för ett och ett halvt år sedan sitt nya fordonssystemlaboratorium som hyser tre separata laboratorier, för framdrivningssystem, för fordonsinformatik samt för energiomvandling och energilagring.  I laboratoriet för framdrivningssystem har teknikföretaget Rototest leverat en av sina testutrustningar för heldynamisk simulering av körning för ett-, två- och fyrhjulsdrivna fordon. Systemet kallat, Rototest Energy, består förenklat av elmotorer som på ett sinnrikt sätt kopplas till fordonets hjulnav. En förare eller en körrobot kan sedan köra fordonet varvid fordonets drivsystem belastas som om det färdades på väg.

De unika möjligheterna med ihopkopplade simulatorer planeras nu att permanentas och en nöjd Lars Nielsen, professor i fordonssystem på Linköpings universitet sammanfattar framstegen så här:
– Fordonslaboratorierna har utvecklats väl och nu är vi först i världen med att koppla ihop två simulatorer på det här viset.

För ytterligare information, bilder, mm kontakta:
Christian Engström, tfn 08 - 534 40 595, press@rototest-news.com

Om Rototest
Rototest (www.rototest.com) tillverkar och säljer fordonstestsystem sedan 1988 på en internationell marknad med tyngdpunkt på navkopplade fordonsdynamometrar. Tillämpningar återfinns främst inom området forskning och utveckling i bilindustrin och hos universitet och högskolor, men även inom kvalitetskontroll, racing och eftermarknad. Bolaget har sin tekniska och kommersiella verksamhet i Rönninge söder om Stockholm. Produktionen är koncentrerad till Sverige och sker med underleverantörer på lego. Rototest är ett svenskt, innovativt, onoterat, privat aktiebolag med stabil aktieägarstruktur.