Skip to main content

Alliansen backar om sjukvårdsstyrelsernas inflytande över sin egen budget

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2019 12:25 CET

Efter valet lanserade det nya Alliansstyret i Region Skåne en förändrad politisk organisation. Den lanserades som en demokratiseringsreform där de nya sjukhusstyrelserna sades flytta ”beslut och ansvar nära medborgarna, patienterna och personalen”. Men Alliansen ville inte ens att de skulle få yttra sig över planen för sin egen budget. Sjukvårdsnämnden för SUS, med ansvar för 12 000 anställda skulle ges lika lite inflytande över sjukvårdens budget som, för att använda Alliansens egna exempel: en privat vårdcentral. Efter Socialdemokraternas kritik viker sig nu Alliansen och inför en remissrunda.

Alliansstyret ville först avskaffa planeringsdirektivet, som är en central del i regionens budgetprocess, och därmed också avskaffa nämndernas möjlighet att yttra sig om sina budgetbehov. Efter vår kritik – det skulle strida mot kommunallagen – lade Alliansstyret till slut fram ett planeringsdirektiv och förslag till ny budgetprocess. I dessa fastslogs dock att sjukhusstyrelserna samt primärvårdsnämnden och psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden inte skulle yttra sig. Istället gavs hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ensamt i uppdrag att skriva ett samlat yttrande för all hälso- och sjukvård till regionstyrelsen.

Socialdemokraterna yrkade att de berörda nämnderna och styrelserna skulle yttra sig till HSN så att HSN kunde skapa sig en samlad bild av sjukvårdens behov och utmaningar. Detta röstade Alliansstyret ner med hänvisning till att sjukhusstyrelserna var utförare och att det vore som att låta andra utförare, exempelvis privata vårdcentraler, yttra sig. De tio nämnderna skulle lämnas utanför regionens budgetprocess; tio nämnder med en planerad budget för 22 miljarder kronor 2020. Förutom det demokratiskt tvivelaktiga i beslutet så är det tveksamt ifall det håller juridiskt. Den nya budgetprocessens lagliga brister är så stora att budgeten för 2020 riskerar att underkännas vid en eventuell överklagan. Då måste hela budgetprocessen tas om.

Nu verkar det som om Alliansstyret vikt sig för vår kritik genom att utlova en remissrunda för berörda styrelser och nämnder som då ska kunna lämna synpunkter på HSN:s yttrande, i varje fall vad gäller sjukhuset i Ystad. Det blev klart under fredagens möte med sjukhusstyrelsen. Vi socialdemokrater välkomnar det beslutet. Nu vill vi se det i alla de tio berörda nämnderna. Det är bättre att göra så här än att helt lämna dessa styrelser och nämnder utanför budgetprocessen. Men det är fortfarande oklart varför inte alla styrelser och nämnder får yttra sig över planeringsdirektiven, såsom varit brukligt i Region Skåne.

För kommentarer från de socialdemokratiska gruppledarna i de berörda styrelserna kontakta Per Wilkens, pressekreterare via telefonnummer: 072-599 94 09 eller e-post: per.wilkens@skane.se

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.