Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 56 träffar

Socialdemokraterna vill förbättra vården för sällsynta diagnoser

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2019 14:27 CEST

Sjukvården behöver få möjlighet att erbjuda bättre vård och behandling för personer som har Ehlers-Danlos syndrom (EDS), familjär hyperkolesterolemi (FH) och kroniskt trötthetssyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME).

Inga ursäkter kvar för att undanhålla pengar från cancervården

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2019 13:24 CEST

Regeringen och SKL har nu förhandlat färdigt om hur den statliga satsningen för att utveckla cancervården ska fördelas. Det är en fortsättning på en satsning som påbörjades 2015. Pengarna kommer nu att betalas ut till regionerna, men det innebär inte att de automatiskt kommer att nå den skånska cancervården.

993 miljoner till mer tillgänglig vård och kortare köer i Skåne

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 14:45 CEST

Sverige har världens bästa sjukvårdspersonal – men många får vänta för länge för att nå dem. Därför bedriver Socialdemokraterna en kamp mot att korta köer och utveckla sjukvården. Regeringen satsar nu totalt 9,4 miljarder för att stärka välfärden.

Nya insatser för en trygg resa för alla – oavsett plats eller tid på dygnet

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2019 13:41 CEST

​Kollektivtrafiknämnden beslutade idag, efter socialdemokraternas initiativ om insatser för att öka resenärernas trygghet. Ungefär 300 000 resenärer väljer att resa med Skånetrafiken varje dag. Många upplever det som otryggt att vänta vid stationer och hållplatser ensamma efter mörkrets inbrott.

Nyheter Visa alla 5 träffar

Kritik mot försämringar i busstrafiken

Nyheter   •   Apr 08, 2019 14:15 CEST

Andreas Schönström (S), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden ställer inför regionfullmäktige 9/4 en fråga till Carina Zachau, ordförande i nämnden angående nedskärningarna i kollektivtrafiken. – Kan de skånska kommunerna lita på er vilja att samverka för att utveckla kollektivtrafiken, när ni samtidigt försämrar busstrafiken? Läs mer i bifogad pdf-fil

Palliativa slutenvårdsplatser i Trelleborg

Nyheter   •   Apr 08, 2019 14:05 CEST

Mattias Olsson (S), ledamot i regionstyrelsen och andre vice ordförande i primärvårdsnämnden ställer inför regionfullmäktige 9/4 en fråga till Gilbert Tribo, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden angående de palliativa slutenvårdsplatserna i Trelleborg. – Har du en plan för att öppna palliativa slutenvårdsplatser i Trelleborg? Läs mer i bifogad pdf-fil

Fråga om den begränsade operationskapaciteten på grund av bristen på narkossjuksköterskor

Nyheter   •   Apr 08, 2019 13:50 CEST

Carina Svensson (S), regionråd och andra vice ordförande i sjukvårdsstyrelse SUS ställer inför regionfullmäktige 9/4 en fråga till styrelsens ordförande Camilla Mårtensen (L) angående den begränsade operationskapaciteten på grund av bristen på narkossjuksköterskor.

Kan de skånska kommunerna lita på Region Skåne?

Nyheter   •   Apr 05, 2019 14:01 CEST

Henrik Fritzon (S), regionråd och vice ordförande i regionstyrelsen ställer inför regionfullmäktige 9/4 en fråga till regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson angående alliansstyrets förslag till att avskaffa "stadszon liten" i Skånetrafiken.

Dokument Visa alla 8 träffar

Kontaktpersoner 2 träffar

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • peuwr.uxwidllkfaenbcs@gpskwhancue.dfsefe
  • 0737 221 847

  • Chefsstrateg
  • tonfnyyu.jti.jucohxkanyqssadonbp@syykacynecy.sojeuc
  • 0725-640430