Skip to main content

Det gränsöverskridande arbetet mot barnlöshet riskeras

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2019 16:40 CET

På båda sidorna om Öresund finns stora kunskaper inom fertilitets- och reproduktionsområdet, både i sjukvården och inom forskningsvärlden. Inom projektet ReproUnion 2.0 förenas dessa kompetenser i arbetet att förbättra vården för ofrivilligt barnlösa. Nu hotas samarbetet när Region Skånes bidrag till projektet inte tagits med i alliansstyrets budget.

I augusti 2018 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att medfinansiera Interreg-projektet ReproUnion 2.0 med knappt 12 miljoner under en treårsperiod. Cirka 4 miljoner om året 2019, 2020 och 2021. Beslutet slår även fast att eftersom ansökan är bindande så ska det prioriteras i nämndens budget. Det har kommit till vår kännedom att trots detta så finns inga medel avsatta till detta ändamål i budgeten för 2019.

ReproUnion 2.0 bygger vidare på det gränsöverskridande EU-finansierade samarbete som har pågått i Öresundsregionen sedan 2010 i syfte att skapa ett reproduktionsmedicinskt högkompetenscentrum. Projektet bidrar till att stärka den reproduktionsmedicinska forskningstraditionen, leder till bättre behandlingar och bidrar dessutom till den regionala utvecklingen. Under perioden 2019-21 är avsikten att förbättra manlig fertilitet och förbättra reproduktionsbehandlingen av infertila par med bevarad ovariefunktion.

Vi Socialdemokrater kan inte föreställa oss att det borgerliga styret medvetet skulle skära ner på detta viktiga arbete, i synnerhet inte när nämnden förbundit sig att finansiera det hela vägen fram till 2021. Vi förutsätter därför att det rör sig om ett misstag och föreslår därför att det skyndsamt korrigeras.

– ReproUnion är ett exempel på när Öresundssamarbetet går från ord till handling. Det gör verklig skillnad för Skånes och Själlands medborgare, patienter och företag. Därför hoppas jag innerligt att Alliansen stödjer vårt förslag och gör de nödvändiga omprioriteringarna, säger Anna-Lena Hogerud, andra vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.