Skip to main content

​En skattehöjning måste gå till vård och inte till privatiseringar

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2018 14:31 CET

Vid dagens regionstyrelsemöte avhandlades bland annat skattesats. På sittande möte, utan normal beredning, föreslog det nya minoritetsstyret en skattehöjning om 49 öre. Socialdemokraterna har länge pekat på behovet av en ökad skattesats, men Alliansen har motsatt sig detta. Den nu föreslagna skattehöjningen verkar dock vara ett hastverk. Det konstaterar Henrik Fritzon.

– Moderaterna höjde skatten 2014, men misslyckades med kostnadskontrollen. Det resulterade i att kostnaderna ökade till ohållbara 7,6 procent. Under vår tid vid styret halverade vi denna kostnadsutveckling. Den är idag hållbar. Vi Socialdemokrater ser behovet av en skattehöjning, men vi tänker inte acceptera att skattepengar går till alliansens dyra privatiseringsprojekt, säger Henrik Fritzon, Socialdemokraternas gruppledare i Region Skåne.

Socialdemokraterna lade av denna anledning fram tilläggsyrkanden som syftar till att öka kostnadskontrollen i specialistvårdvalen samt att regionfullmäktige ska uppdra till regionstyrelsen att i det kommande budgetförslaget klargöra att inga skånska sjukhus ska privatiseras.

– Stabilitet och arbetsro är centrala verktyg för att skapa kostnadskontroll. Det är därför viktigt att fullmäktige tydligt klargör att sjukhusprivatiseringar inte är aktuellt. En skattehöjning måste gå till att bygga ut den offentliga vården, inte till privatiseringar.

Fakta

Socialdemokraternas tilläggsyrkanden på skattesatsen

Ärende 11. Förslag till beslut om skattesats för 2019

Intäkts- och utgiftssidan måste betraktas som en sammanhållen helhet. Kostnadsutvecklingen är nu låg och måste så förbli för att Region Skåne ska kunna leva upp till principerna för god ekonomisk hushållning. Erfarenheten från förra gången en ökning i utdebiteringen gjordes är dock att de ökande intäkterna snabbt riskerar leda till en kraftigt stigande kostnadsökningstakt.

För att undvika att en sådan situation uppstår vid den här föreslagna ökningen i utdebitering föreslås regionstyrelse och regionfullmäktige även fatta vissa beslut som påverkar förutsättningarna för att föra en sådan nödvändig sammanhållen kostnads- och utgiftspolitik.

Särskilt har strukturell stabilitet identifierats som central i arbetet med kostnadskontroll samt den särskilda problematik som ligger i kostnadsutvecklingen inom flera specialistvårdval.


Socialdemokraternas förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande

  1. I syfte att skapa förutsägbarhet och strukturell stabilitet för den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen uppdrar regionfullmäktige till regionstyrelsen att i Budget och verksamhetsplan för 2019 med plan för 2020-21 tydliggöra att de sjukhus som idag drivs i förvaltningsform ska förbli i denna form.
  2. I syfte att skapa bättre kostnadskontroll uppdrar regionfullmäktige till regionstyrelsen att i Budget och verksamhetsplan för 2019 med plan för 2020-21 tydliggöra att inga ytterligare vårdval inom specialistvården ska införas.

Regionstyrelsen beslutar

  1. I syfte att stärka kostnadskontrollen i specialistvårdvalen uppdrar regionstyrelsen till regiondirektören att skyndsamt utreda hur kostnadstak i specialistvårdvalen ska kunna införas. Detta ska redovisas på arbetsutskottets sammanträde 2018-11-20.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.