Skip to main content

Socialdemokraterna prioriterar vård efter behov

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2018 15:19 CET

Hälso- och sjukvårdsnämnden har idag fattat beslut om vilka villkor som ska gälla inom Region Skånes vårdval under 2019. Det innebär bland annat en förstärkning av kompentensen inom psykisk ohälsa på vårdcentralerna och att det blir lättare för gamla och multisjuka att få en fast vårdkontakt. För att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll och garantera att sjukvårdens resurser prioriteras efter patienternas behov fattade nämnden också beslut om att utreda kostnadstak för tre vårdval.

Under hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde idag behandlades ackrediteringsvillkoren för vårdvalen inom Region Skåne, det vill säga vilka krav som den som vill driva en privat mottagning inom något av områdena som omfattas av lagen om valfrihet (LOV) måste uppfylla. För vårdcentralerna inom Hälsoval Skåne innebär de uppdaterade villkoren ett enklare och mer långsiktigt regelverk med mindre detaljstyrning. De slår också fast att gamla, multisjuka och andra som har ett kontinuerligt vårdbehov ska prioriteras i listningen till fast vårdkontakt.

- En fast vårdkontakt ger en trygghet som är särskilt viktig för äldre och multisjuka. Därför ser vi nu till att vårdcentralerna får bättre möjlighet att prioritera dessa patienter, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

De nya villkoren ställer också krav på att varje vårdcentral ska ha personal med kompetens att behandla psykisk ohälsa. Nämnden beslutade dessutom att internetbehandling för psykisk ohälsa (iKBT) ska införas på samtliga vårdcentraler inom Region Skåne och anslog 2 miljoner kronor om året för 2019 och 2020 för att genomföra det. Metoden har provats i ett regionalt pilotprojekt under 2017 och då visat sig ge goda resultat.

- Vi ser växande problem med psykisk ohälsa i samhället och då är det viktigt att vården klarar av att svara upp mot behoven. Nu utökar vi det primärvårdens kapacitet att hantera psykisk ohälsa på bred front, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nämnden fattade även beslut om att ett kostnadstak ska utredas inom tre specialistvårdval, nämligen grå starr, ögon och hud. Bakgrunden är en hög kostnadsutveckling inom specialistvårdvalen, i snitt 63 procent mellan 2014 och 2017, vilket resulterat i ett budgetunderskott på 30 procent. Inom vårdval hud har kostnadsökningen varit hela 110 procent under perioden. Flera andra landsting, till exempel grannlänen Halland och Kronoberg, har redan infört kostnadstak av olika slag inom sina vårdval och Socialdemokraterna vill utreda vilken modell som skulle passa bäst för Skåne.

- Vi är bekymrade över att kostnaderna för specialistvårdvalen ökar så kraftigt och därför vill vi ha någon form av budgetbegränsning. Vi ser stora behov i andra delar av vården där de här resurserna skulle kunna göra större nytta, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.