Skip to main content

Socialdemokraterna säger nej till nedskärningar inom cancervården

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2019 07:00 CET

Region Skåne får 55 miljoner i statsbidrag för att utveckla cancervården. 20 miljoner går till det de är avsedda för. Resten läggs enligt uppgift på annat. Det innebär en nedskärning på 35 miljoner, pengar som skulle gått till en bättre cancervård. Socialdemokraterna menar att det är både orimligt och orättvist att prioritera ner cancerpatienterna och föreslår därför att cancervården ska tilldelas hela statsbidraget på 55 miljoner.

Region Skåne har mellan 2015 och 2018 deltagit i regeringens satsning på att införa standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. Syftet är att ge cancerpatienter en välorganiserad, helhetsorienterad och professionell vård utan onödig väntetid, oavsett var i landet de befinner sig. De standardiserade utredningarna ska förkorta vårdförloppet mellan den första välgrundade misstanken om cancer till att behandlingen startar.

Arbetet har varit framgångsrikt i Skåne, där 31 olika standardiserade vårdförlopp har införts under förra mandatperioden. Resultaten har hittills varit goda, även om mycket arbete kvarstår att göra, och målsättningen är att 80 procent av patienterna ska genomgå sitt vårdförlopp inom det nationella tidsmålet år 2020. Regeringen har stöttat arbetet med ett riktat statsbidrag på 55 miljoner. De pengarna finns kvar också för 2019.

– Det är viktigt att väntetiderna är så korta som möjligt. Särskilt för den som är orolig över att ha drabbats av cancer. Så sent som i maj var vi också överens om att vi skulle fortsätta det här viktiga arbetet. Nu visar det sig att det borgerliga styret istället har tagit 35 miljoner från cancervården för att lägga på annat. Jag är bekymrad, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nedskärningen framgår inte av den internbudget som hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om i februari. Genom egna efterforskningar har dock Socialdemokraterna kunnat konstatera att anslaget har minskats från 55 till 20 miljoner. De har också fått bekräftat att de 35 miljoner som saknas inte har tillförts cancervården på något annat sätt, utan istället har använts till helt andra satsningar i hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget. Den största delen av Region Skånes cancersjukvård utförs i Skånes universitetssjukhus, SUS regi.

– Tanken har varit att de här pengarna ska flyttas över så att de går direkt in i varje sjukhus budget, men det är inte det som har hänt nu. Det här är en ren nedskärning och det kommer att försvåra arbetet med att korta köerna. I slutändan är det förstås cancerpatienterna som drabbas, säger Carina Svensson (S), regionråd och andre vice ordförande i sjukhusstyrelse SUS.

– Det går inte att komma ifrån att det här är en väldigt underlig prioritering. Med ena handen tar man 35 miljoner från cancervården. Med den andra handen ökar man anslagen till specialistvårdvalen med 75 miljoner. Det finns alltså ett ekonomiskt utrymme. Jag hoppas att det borgerliga styret ska tänka över det här ordentligt och inse att de har gjort ett misstag. Det finns tid att göra om och göra rätt, säger Anna-Lena Hogerud (S).

Socialdemokraterna yrkar i ett initiativärende att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att tilldela cancersjukvården hela statsbidraget om 55 miljoner kronor (se bilaga). 

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.