Skip to main content

Stor donation till forskning kring sjukdomar i gula fläcken

Nyhet   •   Nov 01, 2018 14:04 CET

S:t Erik Ögonsjukhus har fått en mångmiljondonation till forskningen i och med bildandet av Birgitta Broomés Minnesfond. Fonden har till uppgift att stödja forskning kring sjukdomar i gula fläcken.

- Ögonforskningen vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska institutet är, precis som all annan medicinsk forskning, beroende av privat stöd. Birgitta Broomés minnesfond kommer att innebära en stor skillnad för forskningen, säger fundraisingansvarig Patrik Malmunger.

Fakta

Forskning om näthinnas sjukdomar

Åldersförändringar i gula fläcken drabbar många äldre och har stor inverkan på livskvaliteten. Sjukdomen har en torr och en våt form och den våta formen har hittills ansetts obotlig, men stamcellstransplantationer ger nytt hopp. Forskningen finansieras till största del av privata donationer.