Skip to main content

Felaktiga rykten om nedläggning av S:t Eriks Ögonsjukhus

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 13:37 CEST

Frågor och svar gällande besparingar inom landstinget och vid S:t Eriks Ögonsjukhus

Stockholms läns landsting är ett av flera landsting som har drabbats av stora budgetsunderskott. Kostnadsökningar inom sjukvården och vikande skatteintäkter är huvudsakliga förklaringar till den uppkomna situationen. Därför diskuteras nu kraftfulla sparbeting och omstruktureringar för att åter få ekonomin i balans, bland annat granskas sjukvården i syfte att hitta besparingsmöjligheter. I detta sammanhang har det förekommit uppgifter i media om att S:t Eriks Ögonsjukhus ligger i farozonen för en nedläggning eller flytt.

1. Kommer verksamheten inom S:t Eriks Ögonsjukhus att läggas ner?
Nej, sannolikheten att ögonsjukvården, som den bedrivs vid S:t Eriks Ögonsjukhus, upphör är minimal. Däremot innebär landstingets ekonomiska läge att hela sjukvården, inklusive S:t Eriks Ögonsjukhus, ses över.

2. Hur mycket ska S:t Eriks Ögonsjukhus spara?
S:t Eriks Ögonsjukhus har ett preliminärt sparbeting på cirka 25 miljoner kronor. Det innebär en minskning av sjukhusets kostnader med cirka 8 procent.

När landstinget arbetar för att få ekonomin i balans inom sjukvården handlar det både om konkreta förslag på besparingar och möjliga sätt att öka intäkterna. Detsamma gäller även för verksamheten vid S:t Eriks Ögonsjukhus.

3. Hur kommer besparingarna att påverka patienterna?
I samråd med landstinget och andra vårdgivare inom ögonsjukvården måste S:t Eriks Ögonsjukhus prioritera så att de patienter som har störst vårdbehov tas om hand först.

Det är för tidigt att säga något om hur besparingarna konkret kommer att påverka verksamheten. Ett omfattande arbete sker för närvarande inom såväl landstinget som S:t Eriks Ögonsjukhus i syfte att hitta både besparingsmöjligheter och möjliga sätt att öka intäkterna.

4. Hur kommer besparingarna att påverka personalen på S:t Eriks Ögonsjukhus?
Det är för tidigt att säga något om hur besparingarna konkret kommer att påverka verksamheten och sjukhusets personal.

5. Det har också förekommit spekulationer om att S:t Eriks Ögonsjukhus ska flytta från de nuvarande lokalerna på Fleminggatan i centrala Stockholm. Stämmer det?
S:t Eriks nuvarande lokaler på Kungsholmen i Stockholm är inte helt ändamålsenliga för verksamheten och diskussioner om en eventuell flytt har förekommit redan tidigare.

I tidigare diskussioner har en möjlig flytt planerats till år 2011. En förutsättning för denna flytt är att förändringarna passar ihop med planerna på nytt universitetssjukhus på Norra Stationsområdet. Möjligen kan en tidigare flytt bli aktuell, men det är för tidigt att säga något om när eller vart S:t Eriks Ögonsjukhus eventuellt kommer att flytta.

Det är viktigt att även i framtiden hålla samman hela ögonverksamheten. Den högspecialiserade vården är beroende av den övriga ögonsjukvården.

6. När fattar landstingspolitikerna beslut om besparingarna?
Den 15 oktober överlämnas ett tjänstemannaförslag till budget för år 2004 till politikerna. I början av november behandlas frågan av landstingsstyrelsen och den 25-26 november fastställs budgeten för 2004 av landstingsfullmäktige.


För mer information, kontakta:
Harald Abelin, vd, tel. 08-672 32 37, 070-736 29 68
e-post: harald.abelin@sankterik.se

Magnus Gjötterberg, chefsläkare, tel. 08-672 32 11, 070-484 52 01
e-post: magnus.gjotterberg@sankterik.se


S:t Eriks Ögonsjukhus bedriver planerad och akut ögonsjukvård. Årligen genomförs 150 000 planerade och akuta patientbesök vid S:t Eriks. Sjukhuset är beläget i Stockholm, men patienterna kommer från hela Sverige och utlandet. S:t Eriks är universitetssjukhus och har ett stort inslag av forskning, utveckling och undervisning, vilket är positivt för såväl patienter som sjukhusets personal. S:t Eriks Ögonsjukhus har 350 anställda och drivs som ett aktiebolag med Stockholms läns landsting som ägare.