Skip to main content

Förste optikern med doktorshatt

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 12:39 CEST

Som förste optiker i Sverige disputerar Tony Pansell om ögonrörelser den 19 september. Avhandlingen ”Ocular counter-rolling during head tilt” bidrar till att utveckla kunskapen om ögonrörelser och undersökningsmetoder för stora patientgrupper med till exempel yrsel och dubbelseende.

Den 19 september disputerar en optiker för första gången i Sverige. Tony Pansell har studerat friska personer och avhandlingen behandlar hur ögats rotation runt synaxeln (torsion) reagerar på huvudlutningar. Forskningen kan innebära framsteg för patienter med yrsel, dubbelseende, ögondarr (nystagmus) och suddig syn.

– Tidigare har det inte funnits tillräcklig kunskap inom området. Med avhandlingen har vi fått en bättre förståelse för kopplingen mellan ögonrörelser och balansorganet, säger Jan Ygge, professor och överläkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Patienter med en vertikal skelning undersöks normalt genom ett huvudlutningstest för att avgöra om skelningen beror på fel i ögonmuskulaturen eller i balansorganet. Men kunskapen om hur testet påverkar ögats rörelser har hittills varit bristande och den nya avhandlingen
bidrar med ny kunskap.

– Tony Pansells disputation är ett bevis på optikerutbildningens utveckling. Jag hoppas att
detta är startskottet för en levande optometriforskning i Sverige, säger Jan Ygge. Tony Pansell är optiker och doktorand vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Institutet.
Disputationen äger rum fredagen den 19 september kl 09.00 i aulan på S:t Eriks Ögonsjukhus, Fleminggatan i Stockholm.

För mer information, kontakta:
Tony Pansell, optiker och doktorand, tel. 08-672 36 63, 070-449 56 19
e-post tony.pansell@ste.ki.se
Jan Ygge, professor och överläkare, tel. 08-672 32 62, 070-239 60 20
e-post jan.ygge@sankterik.se
Läs mer om S:t Eriks Ögonsjukhus på www.sankterik.se.

S:t Eriks Ögonsjukhus bedriver planerad och akut ögonsjukvård. Årligen genomförs 150 000 planerade och
akuta patientbesök vid S:t Eriks. Sjukhuset är beläget i Stockholm, men patienterna kommer från hela Sverige
och utlandet. S:t Eriks är universitetssjukhus och har ett stort inslag av forskning, utveckling och undervisning, vilket är positivt för såväl patienter som sjukhusets personal. S:t Eriks Ögonsjukhus har 350 anställda och drivs som ett aktiebolag med Stockholms läns landsting som ägare.