Skip to main content

Mini-implantat sänker ögontrycket

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 10:58 CET

Mini-implantatet som hjälper till att sänka trycket i ögat är en millimeter stort.

De första operationerna i Norden med millimeterstora implantat som sänker ögontrycket har genomförts vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Metoden är användbar för glaukompatienter i ett tidigt skede av sjukdomen.

Dräneringsrör i ögat för att öka avflödet av kammarvätska och därmed minska trycket, är en operationsmetod som infördes i Sverige för något år sedan. Skillnaden mot den senast testade metoden är att det nya mini-implantat bara är en millimeter stort. Det placeras in i ögats befintliga utflödeskanal (Schlemms kanal) för att öka kanalens funktion och är för närvarande det minsta implantatet som opereras in i en människa.

- Mini-implantatet kan vara ett bra alternativ för patienter med lätt till måttligt glaukom. Den ger en trycksänkning och minskar därmed behovet av ögondroppar som annars är den vanligaste behandlingsformen. Dessutom är det en snabb operation med mycket låg risk och kan därför övervägas i ett tidigt skede av glaukomsjukdomen, berättar glaukomkirurg Mario Economou vid S:t Eriks Ögonsjukhus som utförde operationerna.

Fakta

Glaukom, eller grön starr som det tidigare kallades, är en folksjukdom. Runt 200 000 personer i Sverige beräknas ha sjukdomen och runt 100 000 av dem är odiagnostiserade.

Hos en person med ett friskt öga balanserar kroppen själv tillflöde av vätska och dränering, så att ögat hela tiden har ett stabilt och bra tryck. Hos en glaukompatient har ögat antingen ett för stort tillflöde av vätska eller ett dåligt dränage. Resultatet blir ett förhöjt tryck mot synnerven, vilket gradvis ger sämre syn. Till slut blir patienten blind, om glaukomet inte behandlas.

De allra flesta glaukompatienter behandlas med trycksänkande droppar. Andra metoder är laserbehandling eller olika typer av kirurgiska ingrepp. Metoden att operera in mini-implantatet används sedan tidigare i USA, Tyskland och England med bra resultat.

S:t Eriks Ögonsjukhus är ett av Europas ledande ögonsjukhus. Vi bedriver både planerad och akut ögonsjukvård och tar varje år emot cirka 200 000 patientbesök från Sverige och utlandet. Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utveckling och utbildning inom ögonsjukvård. S:t Eriks Ögonsjukhus har 400 anställda och ägs av Stockholms läns landsting.