Skip to main content

Ny metod för att tidigt upptäcka grön starr

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 14:49 CEST

En ny enkel undersökningsmetod gör det möjligt att på ett tidigt stadium diagnostisera grön starr (glaukom).


Tidig diagnos och behandling innebär möjligheter att bromsa sjukdomsförloppet och minska risken för allvarliga synskador. Var tjugonde person över 70 år riskerar att ha glaukom, men många har sjukdomen utan att veta om det.

S:t Eriks Ögonsjukhus använder sedan ett par år en ny diagnostikmetod för att upptäcka personer som löper ökad risk att få grön starr (glaukom). Personer över 50 år som har nära släktingar med glaukom bör vid en hälsokontroll regelbundet undersökas hos ögonläkare.

– Sjukdomsförloppet vid glaukom är smygande och många upptäcker sin sjukdom i ett framskridet stadium. Den nya metoden gör det möjligt att med en enkel synfältsundersökning och en ögonbottenbedömning, avgöra om personen har glaukom, säger Enping Chen, överläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus.

Den nya metoden tar mindre än en minut och görs av en undersköterska. Synfältet bedöms därefter av en ögonläkare. Tidigare diagnostikmetoder tar mer än fem gånger så lång tid.

– Tack vare den nya metoden kan vi undersöka allt fler personer i riskgruppen. Med diagnos och behandling i tid minskar risken för allvarliga synskador, säger Enping Chen.

Glaukom är en folksjukdom och cirka 200.000 personer har fått diagnosen glaukom. Fem av hundra svenskar över 70 år riskerar att ha glaukom, men före 50 års ålder är sjukdomen ovanlig. Glaukom drabbar synnerven, påverkar synfältet och är ofta förknippad med förhöjt ögontryck, men glaukom kan även uppträda vid lågt ögontryck. Det finns en ärftlig faktor i samband med sjukdomen.

Glaukom behandlas normalt genom att trycket i ögat sänks med hjälp av ögondroppar. I sällsynta fall behandlas glaukom med laser eller kirurgiskt ingrepp i syfte att sänka trycket i ögat.


För mer information, kontakta:

Enping Chen, överläkare, tel. 08-672 35 09, 073-901 51 32, e-post enping.chen@sankterik.se

Magnus Gjötterberg, medicinsk chef, tel. 08-672 32 11, 070-484 52 01
e-post magnus.gjotterberg@sankterik.se


För mer information om S:t Eriks Ögonsjukhus, se www.sankterik.se.