Skip to main content

S:t Eriks Ögonsjukhus belönas för arbete kring glaukom

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:57 CEST

Idag tilldelas docent Lene Martin och hennes projektteam vid S:t Eriks Ögonsjukhus ett stipendium på 100.000 kr för sitt arbete med att förbättra diagnostik av glaukom hos barn.

Stipendiet delas ut av Pfizer i samråd med Svenska Glaukomklubben och Svenska Glaukomförbundet.

Glaukom, som även kallas grön starr, är en av de vanligaste ögonsjukdomarna i västvärlden. Sjukdomen drabbar synnerven och påverkar synen. Tillförlitlig diagnostik är viktig för att kunna sätta in behandling som kan rädda synen och för att kunna undvika onödig behandling. Behandlingen går ut på att sänka ögontrycket.

Lene Martins projekt syftar till att förbättra diagnostiken av glaukom hos barn och ungdomar med hjälp av en ny undersökningsmetod. Trots att patientgruppen är relativt liten är det viktigt att barn och ungdomar får rätt diagnos och behandling. Glaukom är en kronisk sjukdom som kräver uppföljning och behandling genom hela livet.

Stipendiekommittén består av representanter från Svenska Glaukomklubben för ögonläkare, patientorganisationen Svenska Glaukomförbundet och läkemedelsföretaget Pfizer.

– Glaukom är i första hand en ålderssjukdom men ibland kan även barn och ungdomar drabbas. De drabbade barnen kommer att leva med sin sjukdom under hela livet och en god vård i unga år har stor betydelse för deras framtid. Vid undersökning av barn med glaukom ställs man inför speciella svårigheter. Docent Martin och hennes medarbetare presenterar ett nytänkande när det gäller undersökning och handläggning av dessa barn som kan komma att få stor framtida betydelse, säger professor Bertil Lindblom, ordförande i stipendiekommittén.

Stipendiet, som uppgår till 100.000 kr, syftar till att uppmärksamma utförda utvecklingsprojekt inom glaukomvården. Det ska belöna ögonkliniker som aktivt verkat för att effektivisera nydiagnostiseringen av glaukom och/eller säkra patientens kvalitativa omhändertagande.

– Det är en stor utmaning att ställa diagnos och följa upp behandlingen av barn med glaukom. Mätning av synfält är avgörande men de vanliga metoderna passar inte för barn. Den teknik vi använt är nyligen utvecklad av professor Lars Frisén i Göteborg och visade sig fungera bra på barn från 6-7 års ålder. Det underlättar diagnostik och uppföljning, både för patienter och behandlande läkare, säger Lene Martin.

Stipendieutdelningen äger rum i aulan på S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm, den 25 april kl 15:30. Vid ceremonin deltar bland andra professor Bertil Lindblom, ögonkliniken SU/Mölndal, Angeles Bermudez-Svankvist, VD S:t Eriks Ögonsjukhus och Niklas Prager, VD Pfizer.

För mer information, vänligen kontakta:
Lene Martin, docent S:t Eriks Ögonsjukhus, tel: 08 – 672 36 68
Bertil Lindblom, ordförande i kommittén, tel: 031–70 17 820
Petter Olsson, medicinsk rådgivare, Pfizer, tel: 0708 - 506 487

Fakta om glaukom
Glaukom är en av våra vanligaste ögonsjukdomar. 200 000 svenskar beräknas vara drabbade men endast ungefär hälften har fått diagnos. Glaukom leder till att synnerven skadas och att delar av synfältet försvinner. De skador som uppstått i ögat på grund av glaukom går inte att bota. Därför är det viktigt att upptäcka glaukom i tid och försöka förhindra omfattande synskador. Behandling syftar till att sänka trycket i ögat. Vanligaste behandlingen är läkemedel i form av ögondroppar men även behandling med laser och kirurgi förekommer.
Mer information finns på och www.sankterik.se och www.glaukom.se.