Skip to main content

S:t Eriks Ögonsjukhus öppnar ny synklinik

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 11:36 CEST

Nu öppnar S:t Eriks Ögonsjukhus på försök en ny synklinik där patienter med nedsatt syn får hjälp att kunna använda sin synförmåga maximalt.

Inom pilotprojektet får patienterna, som alla lider av någon ögonsjukdom eller har ögonopererats, hjälp med såväl glasögon som andra synhjälpmedel.

– En optiker på stan har normalt mindre erfarenhet av att korrigera synen på patienter med vissa ögonsjukdomar eller personer som genomgått en komplicerad ögonoperation, säger Jan Ygge, professor och överläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus.

S:t Eriks Ögonsjukhus hänvisar normalt patienter som har ögonopererats till en vanlig optiker för att få synen korrigerad. Den nya synkliniken ska ta hand om patienter där en speciell optiker- och ögonläkarkompetens i samarbete krävs. Vid synkliniken kan optiker och ögonläkare göra en mer omfattande synundersökning och förskriva specialglasögon eller andra optiska hjälpmedel.

– Vårt mål är att hjälpa varje patient att maximalt utnyttja sin befintliga synförmåga. Vi vill minska synbesvären som kan uppstå i samband med en ögonsjukdom eller efter en komplicerad ögonoperation, säger Jan Ygge.

Vanliga orsaker till nedsatt syn är ålderssjukdomar i gula fläcken (makuladegeneration) och förändringar i ögats näthinna på grund av diabetes eller glaukom (grön starr).

Synkliniken vid S:t Eriks Ögonsjukhus är en försöksverksamhet och patienterna betalar därför 400 kronor för ett besök. Under försöksperioden tas hundra patienter emot på den nya synkliniken. Dessa följs upp och jämförs med en kontrollgrupp om lika många patienter som istället gått till vanliga optiker.

Synkliniken vid S:t Eriks Ögonsjukhus är den första i Sverige. Liknande synkliniker finns på flera stora ögonsjukhus utomlands, till exempel Moorfields Eye Hospital i London.

För mer information, kontakta:

Jan Ygge, professor och överläkare, tel. 08-672 32 62, 070-239 60 20
e-post jan.ygge@sankterik.se

Magnus Gjötterberg, medicinsk chef, tel. 08-672 32 11, 070-484 52 01
e-post magnus.gjotterberg@sankterik.se