Skip to main content

S:t Eriks Ögonsjukhus välkomnar ny vårdgaranti

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 13:40 CET

Den 1 november träder en ny nationell vårdgaranti i kraft, som innebär att alla med konstaterat medicinskt vårdbehov ska få behandling inom tre månader.

Samtidigt införs ett nytt rankingsystem för gråstarrsoperationer, som ska leda till en rättvisare vård i hela landet.

Den nya nationella vårdgarantin gäller från 1 november och garanterar besök och behandling inom tre månader. Vårdgarantin gäller all planerad vård som är medicinskt motiverad.

– Det har tidigare funnits stora regionala skillnader i väntetider till gråstarrsoperationer. Det är positivt att dessa skillnader minskar med den nya vårdgarantin, säger Magnus Gjötterberg, chefsläkare S:t Eriks Ögonsjukhus.

Samtidigt införs i hela landet ett nytt rankingsystem med syfte att prioritera vilka patienter som har särskilda skäl för operation. Skälen kan bland annat vara att synskärpan på båda ögonen är nedsatt, att patienten har svårigheter att utföra dagliga aktiviteter eller besväras av bländning. Syftet med rankingsystemet, som är framtaget av EyeNet Sweden på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, är att behandling av grå starr ska bli mer rättvis och likartad i hela landet.

– Vi välkomnar det nya systemet som leder till att patienter med störst behov får vård snabbare. För många patienter är en gråstarrsoperation avgörande för att personen ska ha ett bra liv, säger Magnus Gjötterberg.

Under 2004 utfördes mer än 77.000 gråstarrsoperationer i Sverige, varav cirka 5.000 på S:t Eriks Ögonsjukhus. Den genomsnittliga väntetiden för operation har under de senaste fem åren varit mellan fem och sex månader, med stor variation mellan länen. I Halland har väntetiden varit 3,2 månader och i Kronoberg 10,5 månader.

Katarakt är en grumling av ögats lins som ger synnedsättning eller annan synstörning. Operationen, då den grumliga linsen avlägsnas och ersätts av en tunn plastlins, sker inom öppenvård. Efter operationen kan patienten normalt gå hem med fullgod synskärpa. Komplikationer är mycket sällsynta.


För mer information, kontakta:

Magnus Gjötterberg, chefsläkare S:t Eriks Ögonsjukhus, tel 08-672 32 11, e-post magnus.gjotterberg@sankterik.se