Skip to main content

Upp till två års väntetid för gråstarrsoperation

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2003 11:00 CEST

Fler än 21.000 personer med grå starr köar idag för operation. Väntetiden för ingreppet – som tar 15 minuter att genomföra – varierar från fyra veckor till två år. Sedan den första januari är det möjligt att söka vård och opereras i ett annat landsting utan någon extra kostnad.

Väntetiden för gråstarrsoperationer varierar kraftigt i landet. I Stockholm finns ögonkliniker med köer på fyra veckor, medan patienter i Gävleborgs landsting får vänta i mer än två år på en operation.

– Nu kan gråstarrspatienter fritt välja sjukhus var som helst i Sverige. Ingen borde behöva vänta i åratal på ett ingrepp som med moderna metoder bara tar 15 minuter att genomföra, säger Charlotta Zetterström, klinikchef på S:t Eriks Ögonsjukhus.

Årligen genomförs cirka 70.000 gråstarrsoperationer i Sverige. Enligt Landstingsförbundets statistik står för närvarande fler än 21.000 personer i kö för en gråstarroperation, men väntelistorna är i praktiken betydligt längre, eftersom många sjukhus inte har redovisat hur många patienter som står på väntelistan.

Sedan den 1 januari kan patienter som väntar på gråstarrsoperation fritt välja sjukhus i hela Sverige. S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm utför årligen cirka 5.500 gråstarrsoperationer och patienterna kommer både från Stockholm och från andra delar av landet.

– Vi kan årligen rädda synen på tusentals fler personer i Sverige jämfört med för tio år sedan. Det är oerhört positivt, både för enskilda individer som kan bevara sin synförmåga under ålderdomen och för samhället, säger Charlotta Zetterström.

Grå starr är en grumling av ögats lins som ger synnedsättning eller annan synstörning. Operationen – då den grumliga linsen avlägsnas och ersätts av en tunn plastlins – sker inom öppenvård. Efter operationen kan patienten gå hem med fullgod synskärpa. Komplikationer är mycket sällsynta.

För mer information, kontakta:
Charlotta Zetterström, klinikchef
tel. 08-672 30 21, 073-620 96 89
e-post charlotta.zetterstrom@sankterik.se
Magnus Gjötterberg, medicinsk chef
tel. 08-672 32 11, 070-484 52 01
e-post magnus.gjotterberg@sankterik.se

S:t Eriks Ögonsjukhus bedriver planerad och akut ögonsjukvård. Årligen genomförs 150 000 planerade och akuta patientbesök vid S:t Eriks. Sjukhuset är beläget i Stockholm, men patienterna kommer från hela Sverige och utlandet. S:t Eriks är universitetssjukhus och har ett stort inslag av forskning, utveckling och undervisning, vilket är positivt för såväl patienter som sjukhusets personal. S:t Eriks Ögonsjukhus har 350 anställda och drivs som ett aktiebolag med Stockholms läns landsting som ägare.