Skip to main content

MeBeSafe gör trafiken säkrare med beteendeförändringar - "Nudging"

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2017 14:00 CEST

Det EU-finansierade Horizon 2020 SAFER-projektet MeBeSafe syftar till att minska antalet trafikolyckor och dess negativa effekter genom att ändra vårt trafikbeteende på olika smarta sätt, i princip utan att det märks. Olika ”nudging”, eller coachande, åtgärder kommer att användas för att till exempel trötta förare ska ta en paus och cyklister ska minska sin hastighet i korsningar.

Att navigera fram i trafiken görs av de flesta av oss nästan helt automatiskt utan att man tänker på det. Projektet syftar till att förändra detta vanliga beteende och motivera förare att köra på ett säkrare sätt. Flera nudgingåtgärder kommer att testas, både för fordonsförare och cyklister.


Nudgingkonceptet kommer från beteendevetenskapen och avser att undermedvetet driva människor för att göra ett önskat val, utan att vara tvingande. Genom att bevara handlingsfriheten och ge valmöjligheter är nudging mindre påträngande och kan ge en mer positiv effekt. Att hitta dessa nudgingåtgärder kräver ett tvärvetenskapligt samarbete mellan tekniker, beteendeforskare och trafikexperter. Projektet kommer att analysera effekten av varje nudgingåtgärd först genom modellering, följt av kontrollerade fältförsök.
- Genom att delta i MeBeSafe-projektet kommer SAFER att bidra med sin expertis och djupa kunskap inom trafiksäkerhet, säger Magnus Granström, föreståndare för SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre på Chalmers.


- Forskningsresultaten kommer att vara av intresse för konsortiet, trafiksäkerhetsorganisationer världen över, liksom för SAFERs partners och samhället, lokalt och globalt. MeBeSafe är ett tvärvetenskapligt projekt där akademin och industrin kommer att samarbeta mot ett gemensamt mål - att förbättra trafiksäkerheten, säger MariAnne Karlsson, professor i Human Factors Engineering vid Chalmers tekniska högskola.
-Vi kommer till exempel tillsammans med Trafikverket och Göteborgs Stad att utveckla och testa olika nudginglösningar för att öka cyklistsäkerheten. En stor utmaning är att utforma en lösning som accepteras av användarna. Därför kommer cyklister att vara involverade i att utveckla lösningarna innan de testas under fältförhållanden.


MeBeSafe-projektet kommer att utveckla och genomföra nudging- och coaching åtgärder för att:
- Uppnå långsiktiga beteendeförändringar genom ett onlineprogram som ger feedback på förarens säkerhetsprestanda.
- Utveckla sätt att hjälpa föraren att förbli uppmärksam genom olika varningssignaler, t ex uppmana till att ta en paus.
- Motivera förare att öka användningen av olika stödsystem som redan finns i bilen, t ex adaptiv farthållare och funktioner som håller ett säkert avstånd till framförvarande bil.
- Hjälpa chaufförer av tunga transporter att sänka sin hastighet och köra så riskfritt som möjligt i tät stadstrafik.
- Motivera cyklister för att minska sin hastighet när de närmar sig riskabla korsningar genom att använda en ny typ av vägmarkering och interaktiv visuell information.
- Genom återkoppling till förare av tunga transporter minska frekvensen av oförutsedda plötsliga inbromsningar.

Detta projekt har fått finansiering från EU: s Horisont 2020 forskning och innovationsprogram enligt bidragsavtal nr 723430.

Om MeBeSafe
MeBeSafe är ett projekt som har finansiering från Horizon 2020 med € 7,1 miljoner. Projektet är beviljat av Europeiska kommissionen och samordnat av Institutet för fordonsindustri (ika), RWTH Aachen University. Projektet startade den 1 maj 2017 och löper i 4 år. Konsortiet består av 15 partners från bransch-, akademiska och forsknings- / teknologisektorerna och inkluderar OEM-tillverkare och leverantörer, väginfrastrukturhållare och även flottägare och affärspartners som deltar i trafikdataanalys och ledande organisationer inom trafiksäkerhetsforskning och modellering.

Partners
• Institute for Automotive Engineering (ika), RWTH Aachen University
• Institute of Highway Engineering (isac), RWTH Aachen University
• SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers, Sweden
• Volvo Car Group, Sweden TNO, The Netherlands
• Shell International BV, The Netherlands
• Heijmans Wegen BV, The Netherlands
• Institute for Road Safety Research (SWOV), The Netherlands
• University of Firenze, Italy
• Fiat Chrysler Automobiles, Italy
• Cranfield University, United Kingdom
• Cygnify BV, The Netherlands
• Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden GmbH, Germany
• BMW Group, Germany
• OFFIS E.V., Germany Kompetenzzentrum – Das virtuelle Fahrzeug, Forschungsgesellschaft mbH/Virtual Vehicle, Austria

SAFER Trafiksäkerhetscentrum är ett kompetenscenter där ett 30-tal partners från samhället, akademin och industrin samarbetar tvärfunktionellt för framgångsrik och effektiv forskning inom fordons- och trafiksäkerhet. Forskningen på SAFER spänner över ett brett område som täcker flera discipliner och omfattar människor, fordon och infrastruktur. Centrets multidisciplinära verksamhet engagerar många ledande forskare inom trafiksäkerhet och vår projektportfölj bidrar till Sveriges nollvision och FN:s globala hållbarhetsmål.

Detta betyder också att SAFER ingår i ett större samhällsprojekt: skapandet och förverkligandet av ett smart, hållbart och säkert transportsystem, både i städerna och på landsbygden. SAFER erbjuder världsledande kunskap och projektmetodik inom området trafiksäkerhet och vår vision är att bedriva gränslös forskning för att rädda liv. Läs mer på www.saferresearch.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.