Skip to main content

TV-reportage från sanofi-aventis seminarier i Almedalen

Nyhet   •   Sep 09, 2010 13:09 CEST

I juli var många samlade till årets Almedalsvecka. Sanofi-aventis arrangerade fyra seminarier om aktuella frågor i hälsa och samhälle. I vår webb-tv har Du möjlighet att i korta tv-reportage få en sammanfattning av seminarierna.

"Är du lönsam, lilla Stina?" - om vårdkedjan och MS-patienterna
Det snackas om arbetslinje och världens bästa vård – men hur är det egentligen? Hur är det för bibliotekarien eller metallaren som blir sjuk? Vad säger MS-patienterna och kvalitetsregistren?

Medverkar i reportaget:

 • Anne-Marie Landtblom, verksamhetschef Neurologen, Linköpings Universitetssjukhus
 • Roger Lindahl, tf generalsekreterare, NHR
 • Claes Norgren, riksrevisor
 • Anders Andersson (kd), ordförande Alliansens sjukvårdsgrupp, riksdagsledamot
 • Gunvor G Ericson (mp), riksdagsledamot
 • Ulf Nilsson (fp), riksdagsledamot
 • Eva Laudon Meyer, med.dr, medicinsk rådgivare sanofi-aventis
 • Seminariet arrangerades i samarbete med NHR - Neurologiskt Handikappades Riksförbund.

"Han ska ju ändå dö…" - om jämställdhet, jämlikhet och cancervård
Varför saknas ofta vårdprogram för prostatacancer? Finns en ny klyfta mellan könen? Vem har bestämt att vi inte ska bry oss om patienter med prostatacancer, och med vilken rätt?

Medverkar i reportaget:

 • Ursula Tengelin, generalsekreterare Cancerfonden
 • Roger Henriksson, verksamhetschef onkologiska kliniken, Karolinska Sjukhuset, Stockholm
 • Kent Lewén, ordförande Prostatacancerföreningen Viktor i Blekinge
 • Kenneth Johansson (c), ordförande riksdagens socialutskott
 • Lennart Axelsson (s), ledamot riksdagens socialutskott

Mission Impossible Rätt diabetesvård? - om vårdval, apotek och diabetes
4% av Sveriges befolkning har diabetes. Nya nationella riktlinjer målar upp en bild av tydliga mål. Vad betyder vårdvalet? Vad betyder de nya apoteken?

Medverkar i reportaget:

 • Helena Dyrssen (fp), statssekreterare
 • Gustav Andersson (c), landstingsråd Stockholm
 • Christian Berne, professor, Uppsala Akademiska Sjukhus
 • Hans Winberg, Leading Health Care
 • Annelie Smedberg, apotekschef Västerås
 • Cecilia Marlow, VD Kronans Droghandel
 • Margareta Olsson Birgersson, med.dr, medicinsk chef sanofi-aventis

Seminariet arrangerades i samarbete med Kronans Droghandel. 

Vad slår ditt hjärta för?
Många äldre har förmaksflimmer och ändå handlar valdebatten ofta om pensionerna. Har äldre rätt till en bra vård också? Hur försäkrar vi oss om en kvalitativ hjärtvård för alla?

Medverkar i reportaget:

 • Tord Juhlin, med.dr, överläkare, Flimmermottagningen, Universitetssjukhuset i Malmö
 • Britt Frendin, ordförande Gotlands hjärt- och lungsjuka
 • Berit Wirödal (kd), gruppledare Skåne 

Varför är sanofi-aventis i Almedalen?
Margareta Olsson Birgersson, medicinsk chef, berättar. Politiker, företagsledare, beslutsfattare och opinionsbildare kommenterar sanofi-aventis engagemang och aktiviteter!
 Vid eveventuella frågor om sanofi-aventis i samhället, vänligen kontakta Torsten Lindström:
Telefon: 08-634 52 24, E-mail: torsten.lindstrom@sanofi-aventis.com

Vänliga hälsningar

Margarita Lopez Acosta                 Margareta Olsson Birgersson
VD sanofi-aventis Sverige              Med.dr, medicinsk chef 


Sanofi-aventis är ett forskande läkemedelsföretag med stark europisk bas och är en naturlig del av svensk sjukvård. Med vårt globala och lokala engagemang för folkhälsa är det naturligt med dialog med sjukvården och samhället. God hälsa är en förutsättning för välfärd och tillväxt.