Skip to main content

En miljon pensionärer skyddar sig inte mot influensa – trots Folkhälsomyndighetens rekommendation

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2017 13:34 CEST

Mer än en miljon pensionärer skyddar sig inte mot säsongsinfluensa trots Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccinering av riskgrupper. När årets säsong drar igång finns vaccin med ett bredare skydd som kan minska risken att drabbas av influensa.

– ”Det är allvarligt att så få i gruppen 65 år eller äldre inte vaccinerar sig, speciellt eftersom denna patientgrupp är extra utsatt för att drabbas allvarligt av säsongsinfluensan. Ett influensavaccin erbjuder ett gott skydd och är en smart investering”, säger Charlotta Zacharias, ansvarig läkare på Vaccin Direkt.

Influensavaccin ger olika skydd

Vaccin är en effektiv åtgärd för att minska de skadliga effekterna av influensa. Det influensavaccin som använts de senaste 40 åren innehåller tre olika typer av influensavirus[1]. Numera finns möjlighet att använda vaccin som skyddar mot fyra olika typer av influensavirus, vilket ger ett bredare skydd. Dessa vacciner innehåller alla de fyra virusstammar som väntas spridas till Europa under vinterhalvåret[2]. Influensavaccin ges normalt sett under perioden november-december[3].

– ”När du vaccinerar dig mot influensa är det bra att välja ett vaccin som skyddar mot flera olika influensavirus. Även om det vanligtvis är ett specifikt influensavirus som dominerar varje säsong så är det svårt att förutsäga vilket det blir och det är dessutom flera olika influensavirus som sprids under en och samma säsong”, säger Charlotta Zacharias.

Fler dör i influensa än i trafikolyckor

Mellan 200 000 och upp till 1,5 miljoner svenskar per år beräknas drabbas av årets säsongsinfluensa[4]. Influensa orsakar feber, värk och andra obehagliga symptom. För många är den årligt återkommande sjukdomen inget att oroa sig över. Men för personer i någon av riskgrupperna kan influensa vara en potentiellt livsfarlig sjukdom.

Säsongsinfluensa skördar fler liv än trafikolyckor och de över 65 år drabbas hårdast. Under influensasäsongen 2016/2017 dog långt fler personer i influensa (725 personer[5]) än i trafikolyckor (263 personer under hela 2016[6]). Av de 725 som avled till följd av influensa under säsongen 2016/2017 tillhörde 95 procent åldersgruppen över 65 år[7].

De som befinner sig i en riskgrupp riskerar att drabbas hårdare av influensa än andra. Det är därför Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer i riskgrupperna att vaccinera sig mot influensa. Enligt myndigheten tillhör du en riskgrupp om du exempelvis är över 65 år, har en hjärtsjukdom eller har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en kronisk sjukdom[8]. Trots detta var det över en miljon över 65 år som inte vaccinerade sig influensasäsongen 2016/2017[9].

Fem tips när du vaccinerar dig mot säsongsinfluensa: [10] [11] [12]

  • Om du är i en riskgrupp – vaccinera dig!
  • Du bör vaccinera dig på hösten innan influensavirusen börjar cirkulera och säsongsinfluensan bryter ut
  • Tänk på att det tar ungefär en till två veckor innan vaccinet ger ett bra skydd
  • Ett vaccin med så brett skydd som möjligt är att föredra
  • Du ska inte ha någon infektion med feber när du vaccinerar dig, men det gör ingenting om du är lite förkyld

Kontakt Charlotta Zacharias ansvarig läkare på Vaccin Direkt 
Telefon: 08-6405180

Om Sanofi
Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsbolag, driver innovativ forskning och läkemedelsutveckling med fokus på patientens behov. Sanofi är organiserat i fem globala affärsenheter: Diabetes & Cardiovascular, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur och Consumer Healthcare. Sanofi är börsnoterad i Paris (EURONEXT:SAN) och i New York (NYSE:SNY).

Sanofi Pasteur, vaccindelen av Sanofi, levererar årligen mer än 1 miljard doser vaccin, vilket innebär vaccinering av mer än 500 miljoner människor världen över. Som en världsledare inom vaccintillverkning producerar Sanofi Pasteur högkvalitativa vacciner som matchar sjukvårdens behov. Företagets historia med att ta fram vacciner som räddar liv sträcker sig mer än ett sekel bakåt i tiden. Sanofi Pasteur är det största företaget som enbart fokuserar på vacciner. Varje dag investerar företaget mer än en miljon euro i forskning och utveckling. För mer information, besök www.sanofi.se

[1] Folkhälsomyndigheten om vaccin mot influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/

[2] Ibid.

[3] Folkhälsomyndigheten om influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/

[4] Läkemedelsverket https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer---listan/Influensa/

[5] Influensarapport 2017, Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-influensa/2016-2017/influensarapport_2017v20_final.pdf

[6] Transportsyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressmeddelanden/263-personer-omkom-pa-vag-under-2016/

[7] ”Tuff influensasäsong drabbade särskilt äldre”, Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juni/tuff-influensasasong-drabbade-sarskilt-aldre/

[8] Folkhälsomyndigheten om vaccin mot influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/

[9] Influensasäsongen 2016/2017 Folkhälsomyndigheten (https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-influensa/2016-2017/influensarapport_2017v20_final.pdf) samt befolkningsstatistik Statistiska Centralbyrån.

[10] Vårdguiden 1177 om influensa:https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Influensa/

[11] Folkhälsomyndigheten om influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/

[12] Folkhälsomyndigheten om influensa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/

SASE.VAXIQ.17.08.0258