Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny undersökning: svenskar omedvetna om sambandet mellan influensavaccin och minskad risk för hjärt-kärlsjukdom

  • Tisdag 8 november påbörjas vaccinationen inför influensasäsongen 2022–2023 och i en ny undersökning anger en tredjedel att de planerar att vaccinera sig mot influensa
  • I samma undersökning anger 93% av de svarande att de inte visste att influensavaccination minskar risk för hjärtkärlhändelser, trots att detta är bevisat i flera studier


En tredjedel planerar att vaccinera sig

Säsongsinfluensa är en allvarlig folkhälsosjukdom som varje år orsakar sjukhusinläggningar och överdödlighet, framför allt bland äldre och andra riskgrupper. En ny undersökning genomförd av Kantar Public visar att en tredjedel (33 procent) av svenskar planerar att vaccinera sig mot influensa inför influensasäsongen 2022–2023. I åldersgruppen 65–79 år uppger 81 procent att de planerar att vaccinera sig denna säsong.


Okänt samband: influensavaccin skyddar mot hjärtinfarkt och stroke

I Sverige drabbas ungefär 25 000 personer av hjärtinfarkt varje år. Endast 7 procent av de svarande i Kantar Publics undersökning kände till att vaccination kan minska risken att drabbas av stroke eller hjärtinfarkt. Detta trots att studier har visat att influensavaccination ger så mycket som 36 procent lägre risk för att drabbas av svåra hjärtkärlbesvär – för var femtioåttonde person som vaccineras undviks en kardiovaskulär händelse. För personer som redan tidigare drabbats av en hjärtkärlhändelse är sambandet ännu starkare; influensavaccination efter en hjärtinfarkt minskar risken för död med 41 procent.


– "Det starka sambandet mellan influensavaccination och minskad risk för hjärtkärlhändelse kan verka förvånande för många, men vi vet sedan länge att influensa, förutom att vara en besvärlig sjukdom i sig, även kan leda till allvarliga följdsjukdomar. När man skyddar sig mot influensan skyddar man sig även mot dessa komplikationer. Det här är viktig information både för riskgrupper och övriga", säger Lena Svensson, Medical Lead Vaccines, Sanofi Sverige.


Influensavirus är ständigt föränderligt och finns i många olika variationer, vilket är varför samma person riskerar att drabbas flera gånger under livet. Det är också anledningen till att vaccination krävs inför varje säsong för att fullgott skydd ska uppnås.


Undersökningen har genomförts av Kantar Public och bygger på 1 096 intervjuer med den svenska allmänheten, 18–79 år. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 22–24 september 2022. Undersökningen genomfördes på uppdrag av Sanofi.


Om influensavaccination säsong 2022-2023

Den 8 november påbörjas årets allmänna influensavaccination av personer i riskgrupp, vilket inkluderar:

  • personer från 65 år och äldre
  • medicinska riskgrupper under 65 år
  • hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
  • vård- och omsorgspersonal.

Övriga grupper kan låta sig vaccineras på vårdcentraler och privata vaccinationskliniker från 5 december. Nya studier visar på fördelar med influensavaccination även för icke-riskgrupper, speciellt vad gäller skydd mot allvarliga komplikationer till följd av influensa som exempelvis lunginflammation och hjärtkärlhändelser.

Skyddseffekten av vaccination avtar med stigande ålder. Privata vaccinatörer erbjuder även vacciner som är framtagna särskilt för att ge bättre skydd till äldre.

MAT-SE-2200802-1.0-10/2022


Referenser

  1. Udell, JA et al,Association between influenza vaccination and cardiovascular outcomes in high-risk patients: a meta-analysis, JAMA. 2013; 310(16):1711-1720, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go... et al, Association of Influenza Vaccination With Cardiovascular Risk: A Meta-analysis, JAMA Netw Open, 2022 Apr 1;5(4):e228873, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go...
  2. Abelson Elin, Vaccin mot influensa minskar risken att få hjärtinfarkt, Örebro Universitet (2021) https://www.oru.se/nyheter/nyh...

Ämnen

Kategorier


Vi är ett globalt läkemedelsföretag som genom vår innovation strävar efter att uppnå vetenskapliga mirakel för att förbättra människors liv. Våra medarbetare i över 100 länder arbetar för att transformera läkemedelsbehandling och därmed göra det som tidigare var omöjligt möjligt. Vi skapar läkemedelsbehandlingar och vacciner som förbättrar och räddar miljontals liv världen över, med hållbarhet och socialt ansvarstagande i fokus.

Kontakter

Klara Kämpfer

Klara Kämpfer

Presskontakt Communications Business Partner (föräldraledig t.o.m. 08/2024)

Lovisa Fasth

Presskontakt Communications Business Partner

Relaterat innehåll

Sanofi är ett av världens ledande läkemedelsföretag

Sanofi är ett globalt, innovativt läkemedelsföretag

Sanofi
Franzéngatan 6
112 51 Stockholm
Sverige