Skip to main content

En personlig hjälp till bättre hälsa - Livsstilsguiden erbjuds nu till fler patienter

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 09:17 CEST

Livsstilsförändringar utgör grunden för många som vill må bättre och det är lättare att förändra sina vanor om man får hjälp. Det vet de livsstilsvägledare i patientstödsprogrammet Livsstilsguiden som stöttar och hjälper patienter till en hälsosammare livsstil. Sanofi-aventis, som tillhandahåller Livsstilsguiden, utökar från och med idag det framgångsrika programmet och gör det tillgängligt även för dem som använder företagets analoginsuliner.

- Livsstilsförändringar är en viktig del i behandlingen av diabetes typ-2 och vår erfarenhet av Livsstilsguiden är mycket positiv, säger Peter Gillberg, medicinsk rådgivare på sanofi-aventis. Därför utvecklar vi patientstödsprogrammet även för dem som använder insulin.

Detta är livsstilsguiden
Livsstilsguiden är ett kostnadsfritt patientstödsprogram med målet att personer som behandlas för diabetes typ-2 ska komma igång med livsstilsförändringar och få en ökad kunskap om hälsa och sin behandling. Agnetha Johansson, som är sjuksköterska och en utav livsstilsvägledarna, säger att de som är med i programmet får hjälp med att se meningen med att förändra sina vanor och att den personliga kontakten är mycket uppskattad.

- Bland det svåraste som finns är att ändra sina vanor, det vet vi alla, säger Agnetha Johansson. De som är med i Livsstilsguiden står inför sin kanske största utmaning i livet.

Kost, motion och kanske mest av allt - motivation är nycklarna till bättre hälsa. Livsstilsguiden löper över minst ett år och utgår från varje individs enskilda förutsättning och behov av stöd. Alla som är med får personliga samtal av sin livsstilsvägledare. Detta tillsammans med bland annat uppmuntrande e-post och sms hjälper patienten att känna sig motiverad till att fortsätta sin behandling och följa råden om livsstilsförändringar. I medicinska frågor hänvisas alltid patienten till sjukvården och sin behandlande läkare. Den nya livsstilsguiden riktar sig till och är anpassat för överviktiga diabetes typ 2-patienter i början av sin behandling med Lantus och/eller Apidra.

Fakta om diabetes
I Sverige har mellan 300 000-350 000 personer diabetes. De allra flesta av dessa, nio av tio, har diabetes typ-2. Överviktiga patienter får oftare insulinresistens och diabetes typ-2 och sjukdomen blir allt vanligare i takt med att levnadsstandarden ökar och befolkningen lever längre.

Lantus och Apidra som behandling
Lantus (insulin glargin) är ett långverkande basinsulin med lång och jämn blodsockersänkande verkan. Effektprofilen liknar den normala fysiologiska insulininsöndringen vid fastande vilket ger en jämn effektprofil upp till 24 timmar 1,2. För de flesta räcker det med en injektion om dagen för att nå uppsatt HbA1c-mål 3. Apidra (insulin glulisin) är ett direktverkande måltidsinsulin. Apidra har ett snabbt tillslag oavsett BMI4.

Lantus och Apidra kompletterar varandra och gör det möjligt för patienter att på ett tillförlitligt och bekvämt sätt uppnå en balanserad blodsockernivå. Risken för besvärande blodsockertoppar strax efter måltid är liten, liksom risken för nattlig hypoglykemi5-6.

För mer information:
Peter Gillberg, medicinsk rådgivare, sanofi-aventis, mobil 070-201 72 56

Läs mer på www.livsstilsguiden.se

Referenser:
1. Lepore et al. Diabetes 2000; 49:2142-2148
2. Produktresumé Lantus
3. Riddle et al. Diabetes Care 2003;26:3080-3086
4. Heise et al. Diabetes 2005;54 (suppl 1): Abstract 588
5. Garg et al, Endocr Pract 2005; 11(1):11-17
6. Ratner et al. Diabetes Care 2000;23:639-643

Om sanofi-aventis
Sanofi-aventis är ett ledande globalt läkemedelsföretag som upptäcker, utvecklar och distribuerar behandlingslösningar som syftar till att förbättra människors liv. Sanofi-aventis är börsnoterat i Paris (EURONEXT: SAN) och i New York (NYSE: SNY). www.sanofi-aventis.se