Skip to main content

Ny behandling för överviktiga patienter med hög risk för hjärtkärlsjukdomar - Acomplia® ingår i läkemedelsförmånen

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 09:26 CET

Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har idag beslutat att Acomplia ska ingå i läkemedelsförmånen. Acomplia finns tillgängligt för svenska patienter från den 10 november.

– Acomplia ger en utsatt patientgrupp helt nya möjligheter till behandling. Preparatet riktar sig till överviktiga med hög risk att drabbas av sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Dessa personer har ofta förhöjt midjemått, diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter och andra riskfaktorer samtidigt. Acomplia behandlar samtidigt flera av dessa riskfaktorer som tillsammans bygger upp en patients totala risk för sjukdom, säger Lars Rydén, professor vid Karolinska Institutet.

Acomplia ingår i läkemedelsförmånerna för behandling av feta patienter som har BMI över 35 kg/m2 eller överviktiga patienter som har BMI över 28 kg/m2 och som samtidigt lider av diabetes typ 2 eller höga blodfetter.

Överviktiga patienter med samtidiga riskfaktorer får med hjälp av Acomplia en bättre blodsockerbalans och förbättrade blodfetter samtidigt som det minskar vikten och midjemåttet. Hälften av förbättringarna är oberoende av patienternas viktminskning.
– Behandling med Acomplia ska vara ett komplement till förändrade kost och motionsvanor, för de patienter som inte kan sänka sin totala risk på egen hand. Det är viktigt att poängtera att Acomplia inte är till för personer som vill gå ner i vikt av andra skäl. Vi rekommenderar att personer som har eller har haft en depression inte ska använda Acomplia, säger Peter Myrenfors, medicinsk rådgivare på sanofi-aventis.

Det bästa sättet att på egen hand kontrollera om man ligger i riskzonen är att mäta sitt midjemått.

Presskontakter:
Professor Lars Rydén, Karolinska institutet, 070-729 21 71
Professor Ulf Adamson, Danderyds medicinklinik, 070-484 47 01
Peter Myrenfors, Medicinsk rådgivare Acomplia, 070-220 69 41
Margareta Olsson-Birgersson, Medicinsk chef, sanofi-aventis, 070-568 75 22
Seppo Silander, Verkställande direktör, sanofi-aventis, 070-633 12 34

Om sanofi-aventis
Sanofi-aventis är världens tredje största läkemedelsföretag och det största i Europa. Företaget har en forsknings- och utvecklingsorganisation i världsklass och en ledande position på sju viktiga behandlingsområden: kardiovaskulära sjukdomar, trombos, onkologi, ämnesomsättningssjukdomar, centrala nervsystemet, internmedicin och vacciner. Sanofi-aventis är listat i Paris (EURONEXT : SAN) och i New York (NYSE : SNY). www.sanofi-aventis.se