Skip to main content

Ny behandling öppnar möjligheter i Kalmar för överviktiga med andra riskfaktorer såsom diabetes

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 08:52 CET

Risken att dö i hjärtinfarkt och stroke är större i Kalmar än genomsnittet i övriga landet. En möjlig förklaring kan vara att över 11% av männen är i Kalmar är feta, den högsta siffran i landet. Andelen personer med diabetes i Kalmar är också väsentlig högre än övriga landet. I dagarna introducerades läkemedlet Acomplia ® som innebär en ny och effektiv behandling av dessa patienter. Acomplia minskar bukfetman, förbättrar blodfetterna och ger ett bättre kontrollerat blodsocker.Trots att allt färre i Sverige drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar så kvarstår svårigheterna med att erbjuda mer utsatta grupper verkningsfull behandling. Därför har de sociala – och regionala skillnaderna för riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar på senare tid ökat.- Det nya preparatet Acomplia erbjuder en sammanhållen behandling av flera av de avgörande riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar. Därmed blir det möjligt att tillsammans med patienten hitta individuellt utformade behandlingar som verkligen ger resultat, säger Mats Eriksson, docent på Karolinska Universitetssjukhuset.Flera studier visar att Kalmar är bland de mest drabbade länen/regionerna när det gäller riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Andelen feta män (BMI>30) är högst i landet, enligt SCB:s undersökning av levnadsförhållandena. Socialstyrelsens årliga folkhälsorapport visar att kvinnor och män i Kalmar ligger över riksgenomsnittet för både dödligheten och insjuknande i akut hjärtinfarkt och andra hjärt- och kärlsjukdomar. Samma rapport visar att befolkningen i Kalmar ligger i topp i andelen patienter med diabetes.Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar är exempelvis förhöjt midjemått, diabetes, högt blodtryck, rökning och höga blodfettetter. Det är det samlade riskfaktorsmönstret snarare än enskilda riskfaktorer som ger den totala risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.Acomplia verkar genom att reducera överaktivitet i det nyligen upptäckta s.k. endocannabinoida systemet i kroppen. Personer med överaktivitet i detta system har ofta för mycket bukfett och ett förhöjt midjemått. Acomplia hjälper dessa överviktiga patienter till en bättre blodsockerbalans och förbättrade blodfetter samtidigt som det minskar vikten och midjemåttet. Hälften av förbättringarna är oberoende av patienternas viktminskning.

– Behandling med Acomplia ska vara ett komplement till förändrade kost och motionsvanor, för de patienter som inte kan sänka sin totala risk på egen hand. Det är viktigt att poängtera att Acomplia inte är till för personer som vill gå ner i vikt av andra skäl. Vi vill också poängtera att personer som har eller har haft en depression inte ska använda Acomplia, säger Peter Myrenfors , medicinsk rådgivare på sanofi-aventis.

Acomplia ingår i läkemedelsförmånen och finns tillgängligt för svenska patienter sedan den 10 november 2006.

För ytterligare information:

Peter Myrenfors , Medicinsk rådgivare Acomplia, sanofi-aventis, 070-220 69 41.

Mats Eriksson, Docent, Karolinska Universitetssjukhuset, 070-420 36 93.Om sanofi-aventis

Sanofi-aventis är världens tredje största läkemedelsföretag och det största i Europa. Företaget har en forsknings- och utvecklingsorganisation i världsklass och en ledande position på sju viktiga behandlingsområden: kardiovaskulära sjukdomar, trombos, onkologi, ämnesomsättningssjukdomar, centrala nervsystemet, internmedicin och vacciner. Sanofi-aventis är listat i Paris (EURONEXT : SAN) och i New York (NYSE : SNY). www.sanofi-aventis.se