Skip to main content

Pollenallergi drabbar träning hårt: 4 av 10 pollenallergiker tränar mindre eller inte alls under pollensäsongen

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2018 10:10 CEST

I Sverige lider nästan en tredjedel (30%) av den vuxna befolkningen av pollenallergi och en ny undersökning från YouGov visar att allergin påverkar träningsvanor hos de drabbade i mycket hög grad. Det finns dock sätt att undgå problemet och träning under pollensäsongen kan möjliggöras genom anpassning av förutsättningarna, medicinering och koll på pollenprognoser.

En ny undersökning från YouGov visar att svenskars träningsvanor påverkas negativt under pollen-säsongen, och allergisymtomen som drabbar en tredjedel av befolkningen gör det svårt för många att träna som vanligt. Så många som fyra av tio (41%) pollenallergiker drar ner på träningen under pollensäsongen och tränar mindre eller inte alls, medan en tredjedel (31%) anpassar träningen på olika sätt för att klara av att utföra den.

Undersökningen visar att den vanligaste anpassningen för att klara träning under pollensäsongen är att ta receptfria (44%) eller receptbelagda (29%) läkemedel mot symtomen. Andra knep innefattar träning direkt efter regn, endast inomhusträning, träning på ”bra” dagar samt träning de tider på dygnet då pollenhalterna är som lägst.

– ”Jag möter mycket osäkerhet; ’när kan jag träna, hur påverkas jag och kan det rentav vara farligt?’. Det är uppenbart att det finns för lite information om det här ämnet. Att få verktyg för att kunna leva ett normalt liv trots sin pollenallergi är vitalt”, säger Överläkare Lars Gottberg, allergimottagningen Södersjukhuset, Stockholm.

Hos de svenskar som drabbas av pollenallergi är kliande, rinnande och röda ögon (72%), kliande näsa och nysningar (64%), rinnsnuva (53%), trötthet (48%) och nästäppa (45%) de vanligaste symtomen. Drygt 3 av 4 pollenallergiker motionerar i vanliga fall mer eller mindre regelbundet och så många som 48% brukar träna flera gånger i veckan eller dagligen utanför pollensäsongen. Det är därför viktigt att med enkla medel kunna hantera och planera sin träning för att kunna bibehålla sina träningsvanor trots allergisymtom.

Chatboten Polli kan hjälpa med pollenträning

Chatboten Polli är speciellt framtagen av Sanofi för att hjälpa pollenallergiker att träna under pollensäsongen. Polli kommunicerar med användaren via Facebook Messenger och ger dagliga, individuellt anpassade rapporter om det rådande pollenläget och tips för att klara dagens pollenträning.

Polli hämtar data från Naturhistoriska riksmuseet, som har mätstationer för pollen på tjugo orter runt om i landet. Polli är en god samtalspartner för allt som rör träning under pollensäsongen och nås direkt via sökfältet på Facebook och Facebook Messenger. Mer information finns på www.polli.se.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Sanofi. Under perioden 29-01-2018 till 12-02-2018 har sammanlagt 1 031 intervjuer genomförts med pollenallergiker.

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser.

Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar.

Sanofi, Empowering life

SASE.FEX.18.03.0086, mars 2018