Skip to main content

Sanofi-aventis och dess medarbetare samverkar till förmån för Haitis offer

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 08:48 CET

• 1 miljon euro till återuppbyggnad
• Akut ekonomiskt stöd och betydande donationer av medicin och vaccin
• Medarbetarnas generositet matchas av koncernen

På grund av den otroligt kraftiga jordbävning som drabbade Haiti har Sanofi-aventis avsatt 1 miljon euro för ekonomiskt stöd till långsiktigt återuppbyggnadsarbete och rehabilitering av Haitis befolkning.

Ända sedan inledningen av denna enorma kris har sanofi-aventis medarbetare mobiliserats och arbetat tillsammans med myndigheter och lokala team för att leverera ett första akutstöd på 100 000 euro samt betydande donationer i form av medicin och vaccin. Koncernen kommer att fortsätta med detta arbete.

– Vi är mycket skakade över omfattningen av den tragedi som har drabbat Haiti och vi vill uttrycka vårt djupa deltagande med offrens familjer, säger Christopher A. Viehbacher, sanofi-aventis koncernchef. Solidaritet utgör en naturlig del av vår koncern och jag anser att det är vårt ansvar som diversifierad världsledare inom hälso- och sjukvård att försöka tillgodose de grundläggande sjukvårdsbehoven bland dessa offer, där nöden är så stor.

Sanofi-aventis har också uppmanat sina medarbetare världen över att visa generositet till stöd för detta ändamål. Medarbetarnas donationer kommer att matchas av koncernen. För varje donerad euro kommer koncernen att donera ytterligare en euro, vilket innebär att de ihopsamlade medlen multipliceras med två.

Medarbetarnas donationer kommer att stödja det efterkatastrofprogram som genomförs av sex organisationer – Aide Médicale Internationale, Care, Röda korset, Handicap International, Médecins du Monde och UNICEF – vilka alla är specialister med erfarenhet av extrema situationer. Dessa har valts ut som vår koncerns samarbetspartner och finns redan på plats i Haiti. Dessa organisationer säkerställer att alla vidtagna åtgärder samordnas så att de på bästa sätt kommer de drabbade människorna till del.

Mer information finns på: www.sanofi-aventis.us eller www.sanofi-aventis.com.

Om sanofi-aventis
Sanofi-aventis är ett ledande globalt läkemedelsföretag som upptäcker, utvecklar och distribuerar behandlingslösningar som syftar till att förbättra människors liv. Sanofi-aventis är börsnoterat i Paris (EURONEXT: SAN) och i New York (NYSE: SNY). www.sanofi-aventis.se