Skip to main content

Sanofi-aventis ökade tillväxten under 2006 trots tuff marknad

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 16:46 CET

Nettoomsättningen för 2006 uppgick till 7 040 MEUR efter justeringar, jämfört
med 6 335 MEUR 2005.

FJÄRDE KVARTALET: Fortsatt omsättningstillväxt
§ Nettoomsättningen ökade med 8,4 % (5,0 % före justeringar) till 7 356, trots
fortsatt påverkan från hälsovårdsreformerna i Frankrike och Tyskland.
§ Omsättningen under fjärde kvartalet påverkades av ett generiskt
clopidogrelvätesulfat i USA.
§ Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 12,5 %.
§ Den justerade vinsten per aktie föll med 5,6 % till 1,02 EUR, eller 1,01 EUR
exklusive vissa poster2, ned 1,0 %.

HELÅR 2006: Ökad vinst per aktie trots konkurrens från generiska läkemedel
§ Nettoomsättningen ökade 4,0 % till 28 373 MEUR (3,9 % före justeringar).
Exklusive påverkan från generiska konkurrenter till fyra produkter3 i USA skulle
ökningen ha blivit 8,2 %.
§ Fortsatt FoU-insats: +9,5 % till 4,430 MEUR.
§ Justerad VPA ökade med 10,3 % till 5,23 EUR.
§ Justerad VPA exklusive vissa poster2 ökade med 5,9 % (till 4,88 EUR, jämfört
med 4,61 EUR 2005).

FoU: Betydande framsteg i produktutvecklingen med 46 projekt i fas IIb/III,
jämfört med 35 i februari 2006

UTDELNING: utdelningen ökade med 15,1 % till 1,75 EUR per aktie enligt förslaget
till årsstämman den 31 maj 2007.

UTSIKTER FÖR 2007
Förutsatt att inga större negativa händelser inträffar (t.ex. händelser rörande
Lovenox® och Plavix® i USA), förväntar sig koncernen att justerad VPA exklusive
vissa poster fortsätter att öka i samma takt som 2006, trots att skyddet för
Ambien® i USA löper ut i april 2007 och trots generisk konkurrens för Eloxatin®
i Europa (se hypotes på sid. 13).


Jämförbar nettoomsättning1: +8,4 % kv4, +4,0 % helår 2006
Justerad VPA1: -5,6 % kv4, +10,3 % helår 2006
Justerad VPA1 exklusive vissa poster2: -1,0 % kv4, +5,9 % 2006 till 4,88
EUR


För mer detaljer, läs det globala pressmeddelandet i sin helhet på:
www.sanofi-aventis.se/pressrumPresskontakt på sanofi-aventis:
Jean-Marc Podvin, Media Relations, tfn.+33 1 53 77 42 23.


Om sanofi-aventis
Sanofi-aventis är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Företaget har en
forsknings- och utvecklingsorganisation i världsklass och en ledande position på
sju viktiga behandlingsområden: kardiovaskulära sjukdomar, trombos, onkologi,
ämnesomsättningssjukdomar, centrala nervsystemet, internmedicin och vacciner.
Sanofi-aventis är listat i Paris (EURONEXT : SAN) och i New York (NYSE : SNY).
www.sanofi-aventis.se