Skip to main content

Sanofi-aventis ökar innovationskraften inom forskning och utveckling

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 11:25 CEST

- Inriktat på patientbehov
- Nätverk och öppenhet gentemot yttre källor för att stärka kreativitet och innovation
- En flexibel och entreprenörsmässig inställning till forskning

Paris, Frankrike - 30 juni, 2009 - Sanofi-aventis presenterade idag sitt nya förändringsprojekt inom forskning och utveckling som syftar till att omvandla forsknings- och utvecklingsenheten och öka innovationskraften, är det första steget i koncernens nya strategi som presenterades i februari 2009 av sanofi-aventis koncernchef Christopher Viehbacher.

- Målet för den nya FoU-modellen är att föreslå innovativa lösningar som svarar mot specifika, ej uppfyllda patientbehov och att fortsätta vår framgång i en mycket konkurrenskraftig internationell miljö, sade sanofi-aventis koncernchef Christopher A. Viehbacher. Modellen är inriktad på patienternas verkliga behov, utvecklingen av vetenskapliga nätverk och öppenhet gentemot yttre enheter för att stärka kreativiteten, samt en flexibel och entreprenörsmässig inställning till forskning.

Den snabba utvecklingen av den vetenskapliga miljön, som medför en veritabel revolution inom biofarmaceutisk forskning har genererat en djupgående och fortlöpande förändring av de farmaceutiska förhållandena. För att ta var på möjligheterna i denna förändring och upprätthålla den innovativa kapaciteten ämnar sanofi-aventis ha den effektivaste forsknings- och utvecklingsorganisationen inom läkemedelsbranschen på plats år 2013.

- Vi lever i en radikal förändringstid när det gäller forskning, förklarade dr Marc Cluzel, vice vd för forskning och utveckling på sanofi-aventis. Med tanke på den ökande komplexiteten inom vetenskapsvärlden måste vi förändra vår inställning till patienten, använda oss av ny teknik och skapa nya koncept, fortsatte han. Morgondagens forskning kommer att ske genom nätverk. Vi måste reformera FoU.

För att implementera den nya FoU-modellen kommer sanofi-aventis att föra samman forskare i mer produktiva strukturer och rekrytera och utbilda, så att profiler och kunskaper anpassas till kraven i förändringarna. Modellen innefattar även att stärka utforskande strukturer som arbetar i nära samarbete med externa samarbetspartners. Dessutom ska det skapas entreprenörsmässiga enheter för att uppmuntra innovationer och korta tiden tills patienter får ta del av innovativa produkter.

Med den nya FoU-modellen bekräftar sanofi-aventis-koncernen sin intention att bibehålla investeringsnivån för forskning, förbli fast rotade i Frankrike, inleda partnerskap med offentliga och privata forskningsenheter, akademiska institutioner och bioteknikföretag samt föra in ny kunskap till företaget genom rekrytering av lovande forskare.

För mer information:

Richard Jeppsson, kommunikationschef, sanofi-aventis: 070-221 26 75

Om sanofi-aventis
Sanofi-aventis är ett ledande globalt läkemedelsföretag som upptäcker, utvecklar och distribuerar behandlingslösningar som syftar till att förbättra människors liv. Sanofi-aventis är börsnoterat i Paris (EURONEXT: SAN) och i New York (NYSE: SNY). www.sanofi-aventis.se