Skip to main content

Kulturspråka med alla Säters kommuns fyror och femmor

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2019 09:06 CEST

Medierna inbjuds till ”Kulturspråka för hållbar framtid” med samtliga årskurs fyror och femmor i Säters kommun

Det är dags för Säters alla elever i årskurs 4 och 5 att mötas under en dag för att ”kulturspråka” för hållbar framtid. Arbetet har pågått under hela skolåret och mynnar ut i en härlig sammankomst där de tar del av varandras skapelser i samband med idrotts- och rastaktiviteter i skolövergripande grupper med fokus på barnkonventionen.

Det ingår i skolans värdegrundsarbete att ge eleverna kunskap om barnkonventionen. Genom Skapande skola och det Säters kommuns skolor kallar "Kulturspråka ", får eleverna, tillsammans med konstnärer skapa och reflektera kring barnkonventionens artiklar och diskutera inkludering, förhållningssätt och kommunikation i olika sammanhang.

Heldagen äger rum på Stora Skedvi skola dit eleverna från andra skolor åker med buss. Den 28 maj träffas årskurs 5 och den 29 maj årskurs 4.

- Eleverna har under året använt olika estetiska uttryck, tillsammans med konstnärer, hantverkare och slöjdlärare. Nu kommer det bli en härlig utställning med alster i material som betong, tråd och till och med skräp, säger Eva Manell, Kulturskoledare och samordnare Skapande skola.

- Tanken med samarbetet är att skapa gemenskap över kommundelsgränserna. Vi vill att barnen ska lära känna varandra och få en känsla av att sammanhang.

Arbetet är en del av kommunens strategiska arbete för att främja inkludering.

- De estetiska lärprocesserna skapar en stor öppenhet. Alla elever kan delta utifrån sina förutsättning, säger Eva Manell.

Eleverna har också på olika sätt varit delaktiga i planeringen inför dagarna, och arbetet har dessutom skett i samverkan med både kulturförvaltning och fritidsenhet.

 - Inom fritidsenheten finns god kompetens kring barnkonventionen och kulturförvaltningen bidrar med sin utställningskompetens.

Att arbeta på detta sätt är en av flera sätt som Säters skolor arbetar utifrån skollagens syfte:

”1 kap 4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”

- Det här är en del av vårt långsiktiga arbete och utveckling. Nu ska det bli fantastiskt roligt att genomföra de här dagarna, säger Eva Manell.

Dag: 28 och 29 maj

Tid: kl. 9-13 (lunch 11:30-12:00 båda dagarna.

Plats: Stora Skedvi skola, Landsvägen 29, Stora Skedvi.

Presskontakt

Eva Manell

Kulturskolledare. Säters kommun

Telefon: 0225-55337

eva.manell@edu.sater.se

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.