Skip to main content

Kiropraktorutbildningen på väg att bli statlig högskola

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 15:43 CET

Regeringen har nu beslutat om uppdrag som innebär att den svenska 5-åriga kiropraktorutbildningen kan komma att inlemmas i högskolesystemet. Det har stor betydelse för kiropraktikens utveckling i Sverige.

Kiropraktorutbildningen i Sverige bedrivs idag i stiftelseform vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna, som är Skandinaviens största och årligen utexaminerar cirka 40 nya kiropraktorer.

– Regeringens beslut är mycket välkommet, efterlängtat och egentligen ett led i en helt logisk utveckling. Idag är kiropraktorutbildningen en av landets längsta utbildningar och den håller en hög akademisk nivå med bl a en stor andel grundmedicinsk utbildning och ett vetenskapligt förhållningssätt, säger Gordana Gedin, rektor vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.

Det Regeringen nu har beslutat är att ge Högskoleverket i uppdrag att i samråd med berörda intressenter föreslå hur både kiropraktorutbildningen och naprapatutbildningen kan utformas som högskoleutbildningar. Beslutet baseras på en utredning av Erland Ringborg, En väg till högskolan för kiropraktorer och naprapater (U2008/8549/UH), vilken enligt Regeringen ska användas som underlag i Högskoleverkets arbete. Utredaren bedömer att kiropraktorutbildningen i form av statlig högskola kan starta hösten 2012. Ringborg föreslår att den förläggs till Södertörns högskola och att högskolan får ytterligare forskningsmedel för forskning inom kiropraktik.

För studenterna innebär en högskolestatus att man får högskolepoäng, att utbildningen utvecklas ytterligare och ger forskningsmöjligheter samt att man inte behöver betala utbildningen ur egen ficka. För patienterna och svensk sjukvård innebär det på sikt att kiropraktiken i landet kan utvecklas i takt med den ökande efterfrågan och bli mer tillgänglig som integrativ och komplementär vårdform. Det behövs fler utbildade kiropraktorer. Enligt en färsk rapport från Saco är kiropraktor ett av de yrken där det kommer att råda brist.

Att inlemmas i högskoleväsendet får även stor betydelse för möjligheterna att finansiera mer svensk forskning inom kiropraktik och därmed ytterligare öka forskningsanknytningen och antalet disputerade lärare i utbildningen. Detta är annars ett klassiskt moment 22 för kvalitetsutbildningar som verkar utanför högskolesystemet men står under statlig insyn.

Den svenska kiropraktorutbildningen står under insyn av Högskoleverket och är studiemedelsberättigande, men får idag inga statsmedel. Utbildningen startades år 1983 och har sedan dess genomgått en stark utveckling. Idag omfattar utbildningen 5 års heltidsstudier vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Drygt halva utbildningen är grundmedicinsk utbildning med lärare från bland annat Karolinska Institutet. Utbildningen varvar teoretisk medicinsk undervisning med omfattande praktisk träning på skolans patientklinik. Lärarna inom kiropraktik är erfarna kiropraktorer från Sverige och från välrenommerade skolor i andra länder. Utbildningen har ett vetenskapligt förhållningssätt och innehåller mycket forskningsmetodik, analys och laborationer.

Sedan 1999 är praktiserande kiropraktorer i Sverige legitimerade och arbetar under insyn av Socialstyrelsen. Det finns idag cirka 650 legitimerade kiropraktorer varav de allra flesta är utbildade vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.

 

För mer information

Gordana Gedin, rektor, Skandinaviska Kiropraktorhögskolan

08-27 90 22, 070-827 95 80, gedin@kiropraktik.edu

www.kiropraktik.edu

 

Se även Utbildningsdepartementets pressmeddelande och information på http://regeringen.se/sb/d/1454