Skip to main content

Nytt steg mot statlig högskola för kiropraktorer

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 12:00 CEST

Idag träffades för första gången företrädare för sjukvård, myndigheter, utbildning och branschorganisationer för att diskutera kiropraktorutbildningens och naprapatutbildningens integration i den statliga högskolan.

Konferensen arrangerades av Högskoleverket, som har fått regeringens uppdrag att till den 15 november i år utforma examensbeskrivningar och utreda hur de två utbildningarna kan inlemmas i den statliga högskolan.

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, som idag driver den svenska 5-åriga kiropraktorutbildningen i stiftelseform, är positiv till att utbildningen helt övergår till ett statligt lärosäte, förutsatt att utbildningen då placeras på avancerad nivå.

– Både utbildningen och kiropraktiken har utvecklats starkt under många år och står idag på god vetenskaplig grund. Tiden är nu mogen för att kiropraktorutbildningen blir en del av högskolevärlden. Det är ett viktigt steg för alla som vill se att kiropraktiken på vetenskaplig grund blir en integrerad del av den svenska hälso- och sjukvården, säger Gordana Gedin, rektor vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.

– I slutänden handlar detta om att patienter i Sverige får bättre tillgång till bevisat effektiv kiropraktisk behandling, och att andra delar av sjukvården får viktig avlastning.

Det finns flera goda skäl att överföra kiropraktorutbildningen till den statliga högskolan, bland annat följande:

• Kiropraktiken är internationellt mycket utbredd (70.000 kiropraktorer) och har idag en stark vetenskaplig evidensbas. Kiropraktisk behandling inkluderas bland annat i europeiska riktlinjer för hälso- och sjukvården.

• Den svenska kiropraktorutbildningen är idag en av landets längsta utbildningar. Utbildningen fokuserar på de behandlingsområden inom kiropraktiken som har bäst evidensbas. Över halva utbildningen är grundmedicin med en hög andel disputerade lärare och professorer knutna till läkarutbildningar.

• Som del av den statliga högskolan får kiropraktorutbildningen och dess studenter betydligt bättre möjligheter att bedriva ytterligare forskning.

• Med kiropraktorutbildningen inlemmad i den statliga högskolan ökar integrationen med andra vårdutbildningar, vilket ger ömsesidigt ökad förståelse och sannolikt mer multidisciplinärt samarbete kring patienter och i forskningen.

• Inlemmandet av kiropraktorutbildningen i den statliga högskolan har på sikt stor betydelse för patienternas möjlighet att få hjälp av kiropraktorer som en del av hälso- och sjukvården.

• Kiropraktiken tillför en vetenskapligt förankrad behandlingsmetodik som idag saknas i vårdkedjan. HVLA-manipulation (High Velosity Low Amplitude) är en av de största och mest särskiljande delarna inom kiropraktiken. HVLA-manipulation är bevisat effektivt och utgör en betydligt större del i kiropraktorutbildningen än i någon annan utbildning eller profession.

• Fler studenter får ekonomiska möjligheter att genomgå kiropraktorutbildningen om den är en del av den avgiftsfria statliga högskolan. Det finns stor efterfrågan på kiropraktorer, som enligt en Saco-rapport kommer att bli ett bristyrke.

För mer information

Gordana Gedin, rektor, Skandinaviska Kiropraktorhögskolan

08-27 90 22, 070-827 95 80, gedin@kiropraktik.edu

www.kiropraktik.edu