Skip to main content

Nu skapar vi creActive för mötet mellan studenter och företag

Press Release   •   Feb 20, 2013 15:11 CET

I Mjärdevi Science Park i Linköping skapas nu creActive på Teknikringen 7 (gamla tennishallarna på Collegium). creActive kommer att öppna hösten 2013 för att på ett helt nytt, gränsöverskridande och kreativt sätt vara en lokal i tre plan på över 700 kvadratmeter som underlättar mötet mellan studenter, företag, projekt och forskning. Här får universitetet ökade kontaktytor mot näringslivet, här hittar studenterna mentorer, här hittar företagen sina medarbetare. Här sås fröet till framtidens innovationer. 

En miljö med ett världsrykte
Vad vi vet finns ingen liknande arena någon annanstans. En miljö med ett världsrykte som Mjärdevi Science Park slår sig aldrig till ro. Här arbetar vi ständigt med innovationer och idéer.  För att fortsätta vara i den yttersta framkanten måste vi våga att ständigt tänka och agera på nya sätt.

Lokaler där idéer blir verklighet
creActive kommer att bli den naturliga mötesplatsen för människor med idéer. Här kan man knyta kontakter med dem som kan göra verklighet av idéerna, både företag och studenter och aktörer inom det regionala innovationssystemet East Sweden Business Region. creActive kommer att fyllas av olika aktiviteter och evenemang ur både student-, företags-, utbildnings- , nätverks- och fysiskt perspektiv.

Lokalerna kommer att vara tillgängliga och öppna för alla. Under kontorstid finns alltid möjligheter till spontana träffar, att titta in, ta en fika och ”hänga”. Dessutom kommer här att finnas bokningsbara konferensrum, arbetsplatser, grupprum,  studieplatser och showrooms.

creActör
Mjärdevi Science Park AB är projektägare och arbetsgivare för Martin D. Mileros som anlitats för att ha huvudansvaret för creActive Mjärdevi. Mjärdevi Science Park AB kommer att stötta vid evenemang, aktiviteter, kommunikation, marknadsföring, företags- och studentkontakter, nätverkande med mera.

Mer information:
Martin D. Mileros, creActör creActive/Mjärdevi Science Park AB, 0708-35 12 36
EvaMarie Törnström, kommunikationsansvarig Mjärdevi Science Park AB, 0738-00 53 59


Mjärdevi Science Park erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för innovativa företag. Oavsett i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, finns erfarna resurspersoner till hands som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad.

EU-projektet Twin Parks är ett samarbete mellan Mjärdevi Science Park och Norrköping Science Park för fler entreprenörer och ett rikare näringsliv i regionen.

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy