Skip to main content

Taggar

Initiativärende: tillskriv regeringen angående avgift för språktolk

Motion: Inför avgift för språktolk

Dokument   •   2019-09-26 22:10 CEST

Motion: Inför sommarkort för första klass

Motion: Inför sommarkort för första klass

Dokument   •   2019-09-20 00:02 CEST

Sverigedemokraterna Region Skånes förslag till budget för 2020 och plan för 2021-2022

Motion: utvärdera TRU-D smart UVC

Dokument   •   2019-04-09 21:43 CEST

Interpellation gällande felaktig fakturering från bemanningsföretag
Motion: Öka tillgången till äldrepsykistriska mottagningar
Motion: Inrätta ett Skåneting

Motion: Inrätta ett Skåneting

Dokument   •   2019-02-26 21:34 CET

Motion gällande icke akuta transporter med ambulans
Betala endast banavgift för till trafikverket för levererad produkt.
Neddragningar av bussverksamhet

Neddragningar av bussverksamhet

Dokument   •   2019-09-21 12:24 CEST

Rätt prioriteringar av bussverksamheten i Skåne

Hot och våld vid biljettkontroller

Hot och våld vid biljettkontroller

Dokument   •   2019-09-21 12:22 CEST

Regionråd Johan Wifralius ställer frågor till Kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau om hot och våld vid biljettkontroller

Föreläsning om Sverigedemokraternas syn på integrationspolitik, bör den ens bedrivas?
Reklam i kollektivtrafiken

Reklam i kollektivtrafiken

Dokument   •   2019-09-21 12:12 CEST

Verka för ökade intäkter till Region Skåne via reklamintäkter från kollektivtrafiken

Sverigedemokraterna Region Skånes verksamhetsplan och budget för 2019 med plan för 2020-2021

Med mod att lyfta problemen i Skåne. Skåningarna har rätt att förvänta sig en god och tillgänglig vård. Det handlar såväl om medicinsk kvalitet som om bemötande och snabbhet. Alla delar måste värnas och utvecklas.