This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Vi behöver se om vårt eget hus inför framtida kriser

Dokument -

Vi behöver se om vårt eget hus inför framtida kriser

Ett ökande antal patienter som insjuknar i covid-19 kommer att behöva behandling och dessutom isolering, samtidigt som sjukvårdens egen personal uppenbart riskerar att smittas och därmed kan tvingas att sjukskriva sig. Detta inträffar alltså i en situation där vården redan lider av överbeläggning, underbemanning och resursbrist, vilket Sverigedemokraterna envist har framhållit under flera års tid.
  • Licens: All rights reserved
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Ämnen

Taggar

Regioner


Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Presskontakt

Fredrik Ottesen

Fredrik Ottesen

Presskontakt Chefsadministratör