Skip to main content

Är det dags att skrota datahallen?

Nyhet   •   Feb 17, 2016 10:00 CET

Är det dags att skrota datahallen?

Ja, mycket talar för det. Kanske även en stor del av driftavdelningen. Problemet idag är att många företag har en stor IT-budget som är svår att bryta ner på applikations- eller delsystemsnivå. En stor del är fast kostnad för gemensam hårdvara såsom servrar och lagring. Hit hör också licenskostnader för operativsystem och annan middleware till exempel databashanterare med mera. Personalkostnader ingår naturligtvis här.

Många företag väljer att outsourca sin datadrift för att få en lägre och mer förutbestämd kostnad som dessutom lättare kan budgeteras och beräknas. Det finns idag en mängd olika sätt att outsourca och det är viktigt att ta ställning till på vilken nivå och på vilket sätt detta ska ske.

Azure är ett alternativ till outsourcing och är Microsofts Molntjänst. Azure ger stora friheter och många fördelar i förhållande till outsourcing.

Lagring i Azure

En stor fördel med molnarkitektur är att man använder de bäst lämpade verktygen för varje enskilt behov, vad gäller val av applikation och middleware.

Man kan även välja nivå på graden av tjänst. Allt från att köra egen maskin till att köra en färdig applikation. Eftersom man betalar för användning i stället för fasta licenskostnader, ges möjlighet att välja bästa verktyg för varje enskilt krav.

Ett exempel är val av lagring av data där det vanligaste är att applikationer lagrar vanliga filer och att en databashanterare används. I och med att man kör i molnmiljö öppnas nya möjligheter.

I Azure finns sex olika lagringstekniker att välja mellan. På så sätt kan man enkelt välja rätt verktyg till rätt sak och behöver inte kompromissa.

Verktyg i Azure

Till detta kommer att man har tillgång till en hel rad verktyg för att snabbt ta tillvara denna data i form av till exempel Machine learning och Stream analytics. Eftersom man inte behöver ta ett stort beslut om att köpa in licenser och maskiner med mera gör detta att man kan pröva sig fram och lättare hitta lämplig teknik för det behov man har. Med andra ord, chansen att lyckas har ökat betydligt.

Det finns tydliga vinster att göra både vad det gäller kostnader och inte minst kontroll över vad olika applikationer verkligen kostar. I dagens lättrörliga företagsmiljö där kraven på IT-systemen ändras kontinuerligt är det viktigt att kunna hantera förändringar. Genom att system i molntjänster får man per automatik mer avgränsade system med renare gränssnitt.

Allt detta tillsammans gör att man kan och kanske bör ta fram en strategi för hur man vill att företagets framtida IT satsningar ska se ut. Dagens molntjänster är inget allt eller inget utan man kan stegvis flytta in valda delar i den takt man önskar och orkar med.

Azure i praktiken

Vi har utvecklat ett webbaserat system i Azuremiljö där både projekt- och utvecklingsverktyg används.

Hur vi gjorde
Projektet lades upp som ett agilt scrum projekt i TFS i Azuremiljö, med sourcehantering. Systemet utvecklades i .Net med Azure Web Services och SQL Database. Azuremiljöns unika styrkor nyttjades och systemet körs fullt ut i Azuremiljö. Databasen laddas med data från olika externa källor (både myndigheter och företag) via webservices. Informationen kompletteras med information som användaren fyller i via ett webbaserat användargränssnitt.

Systemet vänder sig till allmänheten, vi vet i dagsläget inte hur många användare som kommer att nyttja systemet. Men då systemet körs i Azuremiljön kan det skalas både upp och ner efter behov. Kostnaderna kommer på så sätt stå i direkt proportion till nyttjandet av systemet. Med andra ord ett mycket attraktivt prisupplägg. Den fasta kostnaden är jämförelsevis mycket låg mot hur motsvarande kostnader har sett ut tidigare i traditionell miljö.

Slutsatser och erfarenheter

  • Man kan utveckla konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva system i Azuremiljön.
  • Skalbarheten innebär att kostnaden står i direkt proportion till nyttjandet av systemet.
  • Projektverktyget och utvecklingsmiljön fungerar mycket bra för agila scrumprojekt.
  • Det är en väldigt liten skillnad att jobba i Azuremiljö jämfört med att jobba lokalt. Det gör att det är mycket enkelt att flytta över utvecklingen till Azuremiljön.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy