Skip to main content

Objektorienterande möjligheter

Nyhet   •   Aug 23, 2013 15:33 CEST

Nya standarden SS-EN 61131-3 för programmering av industriella styrsystem mer objektorienterad

Den nya utgåvan av SS-EN 61131-3 utvidgar med bland annat nya datatyper, funktioner, referenser och med objektorienterade möjligheter för klasser och funktionsblock och är helt kompatibel med den föregående. Redan förra utgåvan utnyttjar funktionsblock, men detta utvidgas nu för att stödja det objektorienterade betraktelsesättet.

IEC 61131-3 är den öppna internationella standarden för programmering av industriella styrsystem. Den bygger på ett modulärt synsätt, för flexibilitet och möjlighet till återanvändning. Standarden definierar syntaxen för ett programspråk och specificerar dess logiska struktur, inklusive namnkonventioner, datatyper och regler för bearbetning. Den innehåller fem programspråk som bygger på funktionsblock, instruktionslistor, reläschemor, flödesplaner och strukturerad text.

Standarden IEC 61131, som började tas fram i början på 1990-talet, består av flera delar som behandlar olika aspekter på programmerbara styrsystem, både för hårdvara och mjukvara. Den har också antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard med beteckningen SS-EN 61131. De avsnitt i IEC 61131-2 (SS-EN 61131-2) som berör säkerhet (elchock, brand osv) lyfts nu ut och ersätts av IEC 61010-2-201 (SS-EN 61010-2-201). På det sättet blir 61131-serien helt inriktad på PLC-systemets funktion.

Se preview här på SS-EN 61131-3, Programmerbara styrsystem – Del 3: Programspråk

Läs mer här om SS-EN 61010-2-201, Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet - Del 2-201: Särskilda fordringar på styr- och reglerutrustning

Läs mer här om standarden SS-EN 61499 för funktionsblock.

Se preview här  på SS-EN 60848, Sekventiella funktionsdiagram och specifikationsspråket GRAFCET, som också kommit i ny utgåva.

IEC 61131-3 har tagits fram inom gruppen TC 65 inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Internationella standarder från IEC blir normalt också svensk standard genom SEK Svensk Elstandard. Svensk referensgrupp för arbetet inom IEC TC 65 är SEK TK 65, Industriell processtyrning, inom SEK Svensk Elstandard. Läs mer om SEK TK 65 här.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.