Skip to main content

Myten om bioetanol-vem tjänar på den?

Blogginlägg   •   Maj 28, 2014 16:16 CEST

`Ful etanol flödar in i Sverige´ ger stora tidningsrubriker och gemene man slutar att tanka E85 fast det är billigare än bensin och ger en stor klimatnytta. Är det sant?
Enligt preliminära siffror från Energimyndighet sänkte etanol som användes i Sverige 2013 utsläppen med 2/3 av växthusgasen CO2 jämfört med bensin. Fantastiskt bra! Hur mycket fuletanol flödar in i Sverige? Preliminärt enligt Energimyndigheten är USA ursprungsland för endast 3% av den totala etanolen. Så flödar är ett relativt begrepp. Och amerikansk etanol gav preliminärt nästan en halvering av CO2 utsläppen jämfört med bensin under 2013. Fortsatt mycket bra klimatnytta.
Den finns en lag som styr hållbarheten för biobränsle. Lagkravet är satt till minst 35% COreduktion jämfört med bensin för att sedan öka till 50% och senare 60%. Men faktisk reduktion är mycket bättre i allmänhet. Varför har vi inte en lag gällande bensin och diesel? Varför kräver vi inte att endast den bästa av den dåliga bensinen tas in i Sverige?

Sverige är den enda marknaden i Europa som har E85 i någon större utsträckning, låt oss vara stolta och glada för det. Utanför Europa kör Brasiliens moderna bilpark på ren etanol eller bensin med ca 25% etanol. I USA växer sig E85 allt starkare. Myten om motorproblem finns inte i dessa länder,  det är skapat i Sverige. Sant är att under en vinter för 4 år sedan levererades lokalt producerat bränsle som inte levde upp till den överenskommelse som fanns inom branschen. Det åtgärdades snabbt och nya krav infördes som gäller oavsett ursprung.. Själv kör jag och många i min omgivning helt problemfritt på E85.

Miljöbilsreglerna tar inte hänsyn till om COi utsläppen i avgasröret kommer från naturen (biobränsle) eller om det är ett fossilt bränsle. Definitionerna är så krångliga att enligt en SIFO undersökning TNS 2013-06-14 tror 22% av svenskarna att bensin och diesel är ett miljöbränsle. Till våra politiker; se över miljöbilsreglerna så att biobränslen får ett spelfält såsom de fossila.
Så vem tjänar på myten om etanol? I långa loppet ingen, E85 är tillsammans med höginblandningsbränslet ED95, biogas, el mfl en av få vägar för att nå en fossiloberoende fordonsflotta. Kortsiktigt är det oljeproducerande länder som försöker förlänga tiden för vår beroendeställning, vi är helt beroende av import från ett fåtal länder!

Ylwa Alwarsdotter
ylwa.alwarsdotter@sekab.com


Följ oss på:
www.sekab.se
blogg.sekab.com
facebook.com/SEKAB.AB
twitter.com/SEKABcom
www.mynewsdesk.com/se/sekab

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera