Skip to main content

Nio av tio riksdagskandidater vill premiera biodrivmedel

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2014 08:25 CEST

Skatter ska användas för att göra det mer fördelaktigt att tanka biodrivmedel i stället för fossila drivmedel. Det anser 90 procent av riksdagskandidaterna på valbar plats, som har svarat på en enkät från etanolföretaget SEKAB.

– Det är positivt att en överväldigande majoritet av riksdagskandidaterna stöder att biodrivmedel ska ha lägre skattesatser än fossila drivmedel. Om regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ska kunna nås måste användningen av biodrivmedel fortsätta att uppmuntras, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB.

Över 70 procent av riksdagspartiernas kandidater på valbar plats har deltagit i SEKAB:s enkät. Av de 369 riksdagskandidater som svarat anser nio av tio att skattesatserna ska göra det mer fördelaktigt att tanka biodrivmedel i stället för fossila drivmedel. 6 procent av kandidaterna håller inte med, medan 4 procent är tveksamma eller inte vill svara. Stödet för att premiera biodrivmedel är starkast bland Miljöpartiets kandidater, som samtliga har svarat ”ja, absolut” på frågan.

SEKAB:s enkätfråga ställdes innan regeringen stoppade förslaget om kvotplikt och ändrad beskattning på drivmedel, sedan EU-kommissionen sagt nej till att genomföra detta i kombination med den nuvarande koldioxidskatten. I regeringens utredning ”Fossilfrihet på väg” fanns ett förslag om skatteändringar för att kvotpliktssystemet inte skulle riskera att leda till att höginblandade och rena biodrivmedel konkurreras ut.

SEKAB har också ställt frågan om skatter på drivmedel till allmänheten i en Sifo-undersökning. Nästan två tredjedelar av svenskarna, 65 procent, stöder att skatten ska göra det mer fördelaktigt att tanka biodrivmedel. 24 procent svarar nej på frågan och 11 procent anger att de inte vet eller är tveksamma.

– Även bland allmänheten finns det ett starkt stöd för att vi via skatter ska fortsätta att premiera biodrivmedel framför fossila drivmedel. Fungerande transporter är helt nödvändiga, men inte minst den tunga trafikens miljöpåverkan måste minska, säger Lena Nordgren.

SEKAB är ett av Europas ledande etanolföretag och har arbetat i mer än 25 år med biodrivmedlet ED95 för tunga fordon som lastbilar och bussar. Det förnybara drivmedlet består till 95 procent av etanol och används i anpassade dieselmotorer. Genom att köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att minska utsläppen av koldioxid från buss- och lastbilstrafik med upp till 87 procent. Även utsläppen av skadliga partiklar i luften minskar med ED95.

Läs mer om resultatet av SEKAB:s enkät till riksdagskandidaterna här.
Ta del av hela resultatet av Sifo-undersökningen här.


Så tycker riksdagskandidaterna – parti för parti:

Anser du att skattesatserna på drivmedel bör göra det mer fördelaktigt att tanka ett
biodrivmedel i stället för ett fossilt drivmedel?

Andel (%)SD   M   C   FP   KD   S   V   MP  
Ja, absolut                 0584636337591100
Ja, kanske41255052502390
Nej, knappast417440100
Nej, absolut inte90004000
Tveksam/vet ej/vill ej svara     9100813200

 

Om undersökningen:
SEKAB har låtit 510 riksdagskandidater på valbar plats svara på frågan "Anser du att skattesatserna på drivmedel bör göra det mer fördelaktigt att tanka ett biodrivmedel i stället för ett fossilt drivmedel?" De svarande kunde välja på följande alternativ: ”ja, absolut”, ”ja, kanske”, ”nej, knappast”, ”nej, absolut inte” och ”tveksam/vet ej/vill ej svara”.
Av de som fick enkäten svarade 72,4 procent, 369 kandidater.


Kontakt:
Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert, SEKAB Biofuels & Chemicals
tel: +46(0)70-589 64 41 lena.nordgren@sekab.com

Kristina Nilsson, kommunikationschef SEKAB Biofuels & Chemicalstel:
+46 (0)70-274 99 01  kristina.nilsson@sekab.com

 
Följ oss på:
www.sekab.se
blogg.sekab.com
facebook.com/SEKAB.AB
twitter.com/SEKABcom
www.mynewsdesk.com/se/sekab

Samhället står inför en enorm utmaning när gamla energikällor måste ersättas med nya. SEKAB vill bidra till en framtid där behovet av fossila bränslen och råvaror minskar. Det gör vi genom den etanol vi framställer och importerar, som blir både biodrivmedel i olika former och gröna kemikalier.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.