Skip to main content

Positiva besked för grön kemi i EUs nya industristrategi

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2014 14:00 CET

I EU-kommissionens nya industristrategi lyfts för första gången tillgången till bio-baserad råvara fram som en viktig fråga. Eftersom höga importtullar på bio-etanol är ett av de största hindren för den gröna kemins tillväxt i Sverige och Europa, ser SEKAB nu fram emot att strategin omsätts i konkreta lösningar.

Den 22 januari antog EU kommissionen sin nya strategi för industripolitik ”For A European Industrial Renaissance”. I meddelandet uppmanar kommissionen medlemsstaterna att erkänna industrins centrala roll i att skapa jobb och tillväxt, och man visar på ett antal hinder för industrins utveckling. Tillgången till bio-baserad råvara till världsmarknadspris lyfts fram av kommissionen som en av fyra prioriterade lösningar på hur den europeiska industrin ska moderniseras. Eftersom dagens etanol-baserade produktion banar vägen till skogsbaserad kemi, är detta extra viktigt för Sveriges industriella utveckling.

”Det här är vår viktigaste framtidsfråga”, säger Anders Fredriksson, VD på SEKAB, ”Även om vår långsiktiga vision är att använda inhemsk råvara från till exempel skog, är vi helt beroende av importerad etanol på kort och medellång sikt för att kunna utveckla den bio-baserade verksamheten.”

Under nuvarande tullregler betalar europeiska företag motsvarande 50 procent tull på importerad etanol, medan deras konkurrenter i andra delar av världen betalar noll eller några procents tull. Produktionen sker därför till stor del i andra delar av världen.

"Under de nuvarande tullreglerna har företag i länder som Kina och Brasilien ett enormt försprång. Därför har vi idag också skrivit till president Barroso för att få besked om vilka konkreta åtgärder EU Kommissionen nu kommer att föreslå”, säger Ylwa Alwarsdotter, vice VD på SEKAB, som har följt frågan länge.

”Det är väldigt glädjande att kommissionen ser potentialen vår bransch har för EUs tillväxt, bara vi får tillgång till råvara”, säger Urban Svensson, inköpsdirektör på Perstorp.


Kontakt:
Ylwa Alwarsdotter, vice VD, SEKAB
Tel: + 46 (0)70-398 03 02
ylwa.alwarsdotter@sekab.com

Kristina Nilsson, kommunikationschef, SEKAB
Tel: +46 (0)70-274 99 01
kristina.nilsson@sekab.com

 

Följ oss på:
www.sekab.se
blogg.sekab.com
facebook.com/SEKAB.AB
twitter.com/SEKABcom
www.mynewsdesk.com/se/sekab

Samhället står inför en enorm utmaning när gamla energikällor måste ersättas med nya. SEKAB vill bidra till en framtid där behovet av fossila bränslen och råvaror minskar. Det gör vi genom den etanol vi framställer och importerar, som blir både biodrivmedel i olika former och gröna kemikalier.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.