Skip to main content

SEKABs hållbarhetsarbete presenteras på nya webbsidor

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2012 13:59 CET

För att berätta om sitt omfattande hållbarhetsarbete, vad man gjort, vad man arbetar med idag och utmaningar i framtiden lanserar nu SEKAB nya webbsidor helt dedikerade till hållbarhet. SEKAB är ett av Sveriges största greentechföretag och vill bidra till att lyfta frågan om vad företag kan göra för att höja medvetenheten om hållbarhetsfrågor.


SEKAB bedriver hållbarhetsarbete på flera fronter. Det handlar om utvecklingsarbete för att minska energianvändning och att använda rätt energiformer och energikällor. Det handlar också om att säkra tillgången på bästa möjliga råvara och om att utveckla tekniker som ger oss energi och råvaror långt in i framtiden utan att kräva åkermark.

– Vi har som målsättning att SEKAB ska vara ett klimat- och resursmässigt hållbart företag i alla led, säger Anders Fredriksson, vd på SEKAB. Vi levererar produkter som i nästan alla fall ersätter fossilt framställda kemikalier och vi utvecklar hela tiden verksamheten för att minska våra egna utsläpp. Energin vi använder är biobaserad och vi har oerhört avancerad rening i processerna. Vi försöker genomlysa verksamheten för att bli bättre och delar av det vill vi visa upp, både vad vi ser som utmaningar, vad vi har gjort vad vi håller på att göra.

Kemiindustrin står för omkring fem procent av världens totala klimatutsläpp och SEKAB ser en tydlig roll för sitt arbete: Så stor del som möjligt av de fossilbaserade kemikalierna i världen ska bli biobaserade. Arbetet med drivmedel fortsätter också och intresset för etanol ökar på många håll – inte minst möjligheterna att använda det i effektiva dieselmotorer.

Alla de kemikalier som idag framställs av fossila råvaror kan lika gärna tillverkas av hållbart producerad bioetanol med stora klimatvinster. Varje droppe biobaserad produkt bidrar till att förändra de strukturer som gör kemiindustrin och transportväsendet kraftigt beroende av fossil råvara och energi.

SEKAB arbetar sedan många år med hållbar bioetanol, men utvecklar också på en produktserie baserad på cellulosabaserad etanol. Denna råvara klassas som restprodukt i de flesta länder och Anders Fredriksson bedömer att den blir mycket intressant för en rad branscher.

– Genom att prata om hållbarhet vill vi dels visa vad vi gör och förstås berätta varför våra produkter är mer hållbara än andras, säger Anders Fredriksson. Samtidigt vill vi inspirera andra – det handlar om en avsiktsförklaring och en öppenhet som vi tycker är viktig.

Klimatförhandlingarna i Doha är över men resultaten har inte blivit de som världen hade behövt. Utan internationella överenskommelser på regeringsnivå kommer utvecklingen att gå ännu långsammare. Företag och konsumenter kan dock gemensamt ta ett större ansvar genom att driva utvecklingen åt rätt håll.

SEKAB:s hållbarhetssidor hittar du på http://www.sekab.se/hallbarhet/.

Kontakt: Kristina Nilsson, kommunikationsansvarig SEKAB, tel: 070-274 99 01     

SEKAB är en av Europas ledande etanolaktörer. Företaget producerar och distribuerar bioetanol som drivmedel och gröna kemikalieprodukter, samt utvecklar nästa generations etanolprocess baserad på cellulosa. Företagets uppgift är att skapa förutsättningar för och aktivt medverka till framtidens hållbara transporter med hjälp av långsiktigt hållbara biodrivmedel. Mer om SEKAB påwww.sekab.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.