Skip to main content

Stör inte när jag sover!

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 07:05 CEST

Stör mig inte när jag sover

Det som de boende i lägenhet uppfattar som mest irriterande är att bli störd nattetid. Därefter är det rökdoft som tränger in i lägenheten samt nedskräpat trapphus som hamnar högst på listan över de saker man helst vill slippa.

Undersökningen visar vidare att serviceperspektivet är mycket viktigt. Att inte snabbt få hjälp när man gjort en felanmälan hamnar på fjärde plats med ett irritationsindex som bara någon tiondel från tredjeplatsen. Resultatet visar på ett tydligt sätt att detta är betydligt viktigare för de som bor i en hyresrätt. Bland hyresgästerna hamnar detta påstående på andra plats!

Längst ner i listan, och således saker som vi oroar oss mindre över, hamnar att grannarna stör dagtid, att inte få tips om hur elförbrukningen kan minskas samt att inte få råd från sin hyresvärd/fastighetsägare om hur man kan påverka sitt boende.

Kvinnor bryr sig mest!

Resultatet visar vidare att kvinnor i betydligt högre grad skulle bryr sig om och bli irriterade om något störande skulle inträffa. De äldsta blir mest upprörda om den som använt sig av tvättstugan inte lämnar den i ett städat skick efter sig. Detta hamnar på andra plats bland de i åldern 60 – 79 år och upplevs näst intill lika irriterande som att bli störd nattetid.

Barnfamiljer irriterar sig framförallt på att bli störda nattetid samt när rökdoft tränger in i fastigheten. På tredje plats och betydligt högre än andratycker barnfamiljer det är när hundar och katter uträttar sina behov i anslutning till fastigheten.

Stora geografiska skillnader

Det finns stora skillnader i hur vi irriterade vi blir beroende på var i landet vi bor. De som oroar sig minst hittar i norra Sverige. Allra ”kinkigast” är de som bor i Blekinge län medan de ”coolaste” återfinns i Västernorrland. Studien bekräftar den gamla sanningen att "all business is local" och att det ambitiösa fastighetsbolaget bör anpassa sina åtgärder utifrån sin marknad och sina kunders prioriteringar. 

Se hela resultatet i den bifogade rapporten.


ServiceScore® är ett övergripande angrepps- och arbetssätt för att kartlägga, mäta, analysera och arbeta med service. Arbetet är helt fokuserat på den service som företaget erbjuder och bygger på en unik modell med nio affärsögonblick i kundprocessen. Med personliga, digitala och mekaniska serviceverktyg erbjuda service utöver det förväntade. Utifrån denna modell och företagets målsättningar byggs ett koncept och en struktur för hur företagets serviceerbjudande ska se ut. Alla dessa insatser sammanfattas i en ServicePlan som koordineras med andra aktiviteter från företagets sida.


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy