Vsuzcdueca42e0lu6m6f

Skippa fulspolningen!

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 11:16 CET

Vad gör du om toalettpappret är slut? För många blir lösningen att ”fultorka” sig med hushållspapper och sedan spola ner det i toaletten. Det visar en ny undersökning från Svenskt Vatten.

Media no image

Prisbesked för våra kunder inför 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 10:35 CEST

Oförändrad fjärrvärmetaxa under nästa år. Det är ett av SEVAB Strängnäs Energis prisbesked inför 2018.

Det finns många vinster med samarbetet mellan Strängnäs och Eskilstuna kommuner genom bildandet av det gemensamma driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, ESEM. Det är detta driftbolag, där all personal är anställd, som sedan 2014 driver SEVAB Strängnäs Energi. Genom att ta vara på det bästa från de båda kommunernas energibolag och genom att skapa en gemensam organisation har vi kunnat genomföra effektiviseringar och dragit nytta av stordriftsfördelar.

En av vinsterna med detta är att det påverkar vår prisutveckling positivt. Nedan följer information om 2018 års pris- och taxeförändringar inom våra verksamhetsområden.

Fjärrvärme

För fjärrvärmekunderna blir det ingen prisförändring. Fjärrvärme ska vara ett fortsatt attraktivt uppvärmningsalternativ och vi jobbar aktivt för att hålla konkurrenskraftiga och långsiktiga priser. Detta är inte minst viktigt ur ett miljöperspektiv – fjärrvärme är ett energismart alternativ.

Elnät

För att kunna fortsätta hålla hög leveranssäkerhet och samtidigt bygga ut elnätet krävs investeringar. Elnätsavgiften höjs därför med två procent, vilket är en liten ökning jämfört med branschen i stort.

Vatten och avlopp

Även inom VA krävs investeringar, bland annat för att bygga ut reningsverk och ledningsnät. Förslaget är därför att brukningstaxan höjs med sex procent och att anläggningsavgiften höjs med 2,3 procent. Höjningen av anläggningsavgiften motsvarar förändringen av relevanta byggindex och ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnät fram till fastigheter som ska anslutas.

Beslut om brukningsavgiften fattas av Strängnäs kommunfullmäktige den 27 november.

Beslut om anläggningsavgiften fattas av Teknik- och servicenämnden den 26 september.

Återvinning

För att ytterligare värna om miljön krävs en uppdaterad modell för taxeberäkning inom återvinning. Den föreslagna taxekonstruktionens syfte är att gynna källsortering och ge våra kunder större möjligheter att påverka sin renhållningstaxa genom att sortera och minska sitt avfall. På så vis blir taxan mer rättvis – var och en betalar för sin del. Detta genom en förändring av fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader.

Den föreslagna taxekonstruktionen betyder inte någon kostnadsökning på helheten. Den kommer dock att innebära att vissa kunder får höjda avgifter och vissa kunder får sänkta avgifter.

Beslut om återvinningstaxan fattas av Strängnäs kommunfullmäktige den 27 november.


För ytterligare information kontakta:

Ulf Björklund, Affärsområdeschef Energi, 016-10 68 00 Kjell Andersson, Affärsområdeschef Elnät, 016-10 65 01
Admir Ibrisevic, Affärsområdeschef VA, 016-10 67 00
Vesa Hiltula, Affärsområdeschef Återvinning, 016-10 63 00

Leif Lindström, styrelseordförande, 070-343 57 08

SEVAB Strängnäs Energi AB bedriver verksamhet inom elnät, elhandel- och försäljning, fjärrvärme, stadsnät, vatten och avlopp samt återvinning.

Oförändrad fjärrvärmetaxa under nästa år. Det är ett av SEVAB Strängnäs Energis prisbesked inför 2018.

Läs vidare »
Gke3jystijgmdohfprtq

Ny färgsorteringspåse ger textilierna en andra chans

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 13:38 CEST

Media no image

SEVAB Strängnäs Energi varnar för oseriösa försäljningsmetoder

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 15:27 CEST

Igår kom det till SEVAB:s kännedom att kunder blivit kontaktade via telefon av försäljare som sa sig vara från ”Strängnäs-el”. Kunderna har därefter blivit pressade på kredituppgifter.

– Vi vill varna för elhandelsföretag med oseriösa försäljningsmetoder. Vi presenterar oss alltid som SEVAB Strängnäs Energi oavsett situation – och frågar aldrig om kredituppgifter via telefon. ”Strängnäs-el” är SEVAB:s elavtal och vi ser allvarligt på att namnet används av en oseriös aktör, säger Kari Potkonen, försäljningschef på SEVAB.

Samma företag kontaktar just nu även boende i Mariefred via dörrknackning.

– Det är oerhört viktigt för oss att våra kunder ska vara trygga med vilka vi på SEVAB är. Vi tar tydligt avstånd från oseriösa försäljningsmetoder, säger Kari Potkonen.

Tips till dig som är kund

 • Du har ångerrätt vid hemförsäljning. Ångerrätten är 14 dagar. Detta betyder att du har 14 dagar på dig att ångra dig när du ingår ett elhandelsavtal i ditt hem. Samma ångerrätt gäller om du har ingått elhandelsavtal vid så kallad gatuförsäljning. Ångerfristen räknas från den dagen du fick information om ångerrätten på det sätt som lagen kräver och inte tidigare än dagen då avtalet ingicks.

Källa: Konsumenternas energimarknadsbyrå


För ytterligare information kontakta:

Kari Potkonen

Försäljningschef
016-10 66 30

SEVAB Strängnäs Energi AB bedriver verksamhet inom elnät, elhandel- och försäljning, fjärrvärme, stadsnät, vatten och avlopp samt återvinning.

Läs vidare »
Rgzxh2dtunlxobpdlqze

Ny rapport från Svenskt vatten: VA-taxorna behöver fördubblas de kommande 20 åren

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 08:37 CEST

Khiew3yascoxutlr7hvn

De är årets SEVAB-stipendiater

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 15:52 CEST

Nu är det klart vilka som får årets SEVAB-stipendier. Grattis Axel Engström, Europaskolan, samt Saga Järvinen Strand, Elin Sköld och Elias Insulander på Thomasgymnasiet!

Media no image

SEVAB ger stipendier till fyra Strängnäs-studenter

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 15:02 CEST

Varje år delar SEVAB ut stipendier till ambitiösa studenter i Strängnäs kommun. Nu är det dags igen - fredagen den 9 juni belönas fyra avgångselever. En av dem går på Europaskolan, tre av dem på Thomasgymnasiet.

Vilka som får stipendierna är hemligt fram till utdelningarna, som sker vid skolornas avslutningshögtider.

- Vi vill särskilt premiera elever som presterat extra bra inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Tanken är att uppmuntra till vidare studier, säger Pia Dahlén, kommunikationschef på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Skolorna väljer själva ut vilka elever som ska belönas med stipendierna.

- Det här ligger oss varmt om hjärtat. SEVAB vill vara en positiv kraft och bidra till utvecklingen i Strängnäs. Dessutom finns omfattande rekryteringsbehov inom vår bransch. Vi har stora pensionsavgångar framför oss och vill därför inspirera fler ungdomar till att utbilda sig inom tekniska ämnen. Förhoppningsvis vill någon av de här ungdomarna jobba hos oss framöver, säger Pia Dahlén.

Program den 9 juni:

Thomasgymnasiet, Kl 12.30. Lunch med tal, underhållning och stipendieutdelning.

Europaskolan, Kl 8.30–10.00, i Strängnäs domkyrka. Där blir det traditionsenligt sång och musik, tal och utdelning av stipendier.

För ytterligare information kontakta:

Pia Dahlén, kommunikationschef på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Telefon: 016-10 66 10

SEVAB Strängnäs Energi AB bedriver verksamhet inom elnät, elhandel- och försäljning, fjärrvärme, stadsnät, vatten och avlopp samt återvinning.

Läs vidare »
Bc6asrsoxi4yj6z40ref

Nu förstärker SEVAB elnätet i Strängnäs

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 16:08 CEST

Media no image

Vårfräsch bil – utan att förstöra miljön

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 09:06 CEST

Att tvätta bilen hemma på garageuppfarten kan verka oskyldigt. Men vår miljö betalar ett högt pris. Stora Biltvättarhelgen, den 22-23 april, påminner om hur viktigt det är att tvätta bilen på rätt sätt.

Två tredjedelar av landets 4 776 774 privatbilar fultvättas, det vill säga rengörs ute på gatan eller garageuppfarten. Det innebär att stora mängder tungmetaller, olja och andra gifter rinner rakt ut i våra sjöar och vattendrag. För att motverka detta har branschorganisationen Svenskt Vatten instiftat Stora Biltvättarhelgen. Tillsammans med Svenskt Vatten vill vi på SEVAB Strängnäs Energi öka medvetenheten om hur alla, genom små förändringar i sitt beteende, kan bidra till den lokala och nationella vattenkvalitén.

   - Tyvärr är det många som väljer att tvätta bilen hemma på garageuppfarten eller ute på gatan, i värsta fall i närheten av en dagvattenbrunn. Detta är katastrofalt för miljön, eftersom alla giftiga ämnen rinner rakt ut i naturen, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Stora kostnader

Felaktigt biltvättande, där smutsvattnet inte tas om hand på rätt sätt, leder till stora kostnader i form av förorenade sjöar och vattendrag som måste renas.

   - Varje bilägare som tvättar bilen på ett miljögodkänt sätt ger en samhällsvinst. Det handlar inte bara om att köpa ett miljövänligt biltvättmedel och sedan stå hemma och tvätta. Det handlar också om det smutsvatten som rinner ut. Godkända tvätthallar tillhandahåller slam- och oljeavskiljare, säger Admir Ibrisevic.

Tvätt- och etikett för din bil:

 • Tvätta i första hand din bil i en automatisk biltvätt eller i en gör-det-själv hall. De har slam- och oljeavskiljare samt följer lagar och regler för hur tvätt- och spillvatten ska renas.
 • I andra hand, tvätta bilen på en grusad yta eller gräsmatta, långt från diken och dagvattenbrunnar. Då fastnar skadliga ämnen i jordlagret och binds i marken.
 • Glöm inte att alltid använda miljöanpassade bilvårds- och avfettningsprodukter.

Vid frågor kontakta gärna:

Cecilia Bäck, pressansvarig på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, mobil: 073-950 41 48 E-post: cecilia.back@esem.se

SEVAB Strängnäs Energi AB bedriver verksamhet inom elnät, elhandel- och försäljning, fjärrvärme, stadsnät, vatten och avlopp samt återvinning.

Läs vidare »
G5xoe6mz1w1cxyyref3j

SEVABs elnät nyckelfaktor för Amazons etablering

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 08:16 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om SEVAB Strängnäs Energi AB

SEVAB Strängnäs Energi AB bedriver verksamhet inom elnät, elhandel- och försäljning, fjärrvärme, stadsnät, vatten och avlopp samt återvinning.

Våra ledord
Vi har tre ledord som sammanfattar de mervärden som vi tillför marknaden. Orden har en god täckning i organisationen och ger fördelar för såväl dig som kund som ägare. Trygghet, Närhet och Nytänkande är våra ledstjärnor i vardagen.

Trygghet, frukten av ansvar
Som ett hundraårigt företag med en oöverträffad lokal förankring törs vi säga att vi känner vår primära marknad väl. I kombination med en gedigen serviceorganisation ger det en trygghet som varje kund kan dra nytta av.

Vi gör affärer men spekulerar inte. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi även finns i morgon!

Närhet utan genvägar
Våra verksamheter sköts och drivs från Strängnäs. Det innebär att utryckningar vid larm sker från hemmaplan. Som ett resultat har vi en mycket låg avbrottsfrekvens respektive avbrottstid.

Det är en praktisk sida av att vara nära. Vi finns här när du vill besöka oss, dygnet runt kan du nå oss genom våra webbtjänster och vi har korta svarstider vid telefonkontakter. Vi är ett företag som har bestämt oss för att betrakta alla våra kunder som nära!

Nytänkande vitaliserar
Det är lätt att tänka sig att ett hundraårigt företag har ett gammalt tänkesätt. Vi vänder istället på det och menar att vi bara kan fortsätta att finnas kvar genom att vara nytänkande i en föränderlig omvärld.

Vi var först i Sverige med att sälja miljövarudeklarerad el, vi var först med flexibla avtalsformer på el. Ständigt förbättrande av elnätet förutsätter nytänkande. Synergieffekter när fjärrvärmeproduktionen drar nytta av industrin kräver nytänkande. Vi var bland de första städerna i Sverige att bygga ett Stadsnät. Det kallar vi riktigt nytänkande!

Vi finns i Strängnäs med ca 500 medarbetare. Ägare är du, dvs alla som bor i vårt kundområde. Dygnet runt, året runt, finns vår jour tillhands om något skulle inträffa. Med egen kundservice finns vi här för att svara på dina frågor. Du kan lätt ringa eller besöka oss.

Adress

 • SEVAB Strängnäs Energi AB
 • Dammvägen 12 A
 • 645 21 Strängnäs
 • Sweden