Skip to main content

Succé för Sigmas underhållsdag med tema prediktivt underhåll

Nyhet   •   Dec 11, 2015 09:00 CET

Den 8 december höll Sigma sin årliga underhållsdag i Stockholm, denna gång med tema prediktivt underhåll. Ca 80 deltagare från ett 40-tal industriföretag fick ta del av intressanta talare och även diskutera aktuella frågor i mindre grupper.

Några av dagens höjdpunkter

  • Lars Kry, VD Sigma IT Consulting betonande vikten av förändringsarbete och visade exempel på hur ett värderingsstyrt ledarskap kan underlätta införandet av nya strategier och arbetssätt i organisationen.
  • Åsa Rudström som är projektledare kring framtidens underhåll på SICS Swedish ICT visade på preliminära resultat från några fallstudier. Bl.a. delar av tågfordon där underhållskostnaderna kan reduceras med ca 40 % genom att basera underhållet på användning och inte bara antalet körda kilometrar.
  • Anders Källström, Ordförande i Sustainability Circle diskuterade olika hållbarhetsfrågor där ett underhåll som är mer sensorbaserat och analytiskt (Underhåll 4.0) spelar en mycket stor roll. Därmed har underhåll även en större betydelse för den högsta ledningen då underhåll kan räknas som en intäkt i hållbarhetsräkningen.
  • Microsoft visade exempel där stora internationella företag framgångsrikt implementerat prediktivt underhåll i stor skala. Därmed inte bara ökat sin effektivitet och tillgänglighet, men även kunnat förändra sina affärsmodeller. Microsoft framhöll också Sigma som den partner som har en färdig lösning och kombinerat den med en djup verksamhetskompetens inom underhåll.


Givande gruppdiskussioner

I diskussioner mellan deltagarna i mindre grupper var den allmänna uppfattningen att det är en självklarhet att planering av olika förebyggande underhållsaktiviteter ska baseras på fakta i form av data och analys och inte efter periodicitet som är brukligt idag. Däremot var och hur man ska börja och hur man ska få organisationen att ändra sig är antagligen en större utmaning än själva tekniken.